Giỏ hàng

Thông tin chi tiết các khóa đào tạo

EDC-HCM là đơn vị đi đầu trong trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng, đào tạo chuyên sâu, tư vấn hệ thống quản lý chất lượng, dịch vụ kiểm tra – bảo trì – hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm. EDC-HCM liên tục mở các khóa đào tạo ngắn hạn cơ bản và chuyên sâu thuộc lĩnh vực PTN đặc biệt là lĩnh vực kiểm tra chất lượng cho khoảng trên 15,000 học viên. Hàng năm, EDC-HCM tổ chức hơn 35 chuyên đề về kỹ thuật phân tích, kỹ thuật phân tích theo nhóm sản phẩm, kỹ năng cơ bản và nâng cao cho kiểm nghiệm viên, các hệ thống quản lý.

THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC KHÓA ĐÀO TẠO

TTMã lớpTên khóa đào tạoThời gian
ANhóm IThử nghiệm - Phân tích vi sinh 
1TNVS01Kỹ thuật thao tác cơ bản về Vi sinh03 ngày
2TNVS02Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm04 ngày
3TNVS03Kỹ thuật phân tích Vi sinh vật trong nước uống, nước thải công nghiệp và nước thải y tế04 ngày
4TNVS04Kỹ thuật phân tích vi sinh trong dược phẩm03 ngày
5TNVS05Kỹ thuật phân tích vi sinh nâng cao theo từng chuyên đề05 ngày
6TNVS06Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi03 ngày
7TNVS07Kỹ thuật kiểm soát chất lượng môi trường, hóa chất trong phân tích vi sinh 
BNhóm IIThử nghiệm - Phân tích thực phẩm 
1TNTP01Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm, nước dùng và nước thải04 ngày
2TNTP02Kỹ thuật phân tích vi sinh trong nông sản, thực phẩm và thủy hải sản03 ngày
3TNTP03Kỹ thuật sắc ký lỏng cơ bản và ứng dụng trong phân tích thực phẩm03 ngày
4TNTP04Kỹ thuật sắc ký khí cơ bản và ứng dụng trong phân tích thực phẩm03 ngày
5TNTP05Kỹ thuật phân tích hóa ứng dụng trong thực phẩm03 ngày
6TNTP06Kỹ thuật phân tích các thành phần : Metanol, Aldehyde, Ester, Rượu bậc cao trong rượu và cồn bằng phương pháp sắc ký khí04 ngày
7TNTP07Kỹ thuật phân tích các chỉ tiêu cơ bản sản phẩm thực phẩm & thức ăn chăn nuôi03 ngày
8TNTP08Kỹ thuật phân tích các sản phẩm thực phẩm theo từng chuyên đề: Sữa, Mì ăn liền, Dầu mỡ...04 ngày
9TNTP09Kỹ thuật phân tích aflatoxin trong thực phẩm bằng Sắc ký lỏng hiệu năng cao.04 ngày
10TNTP10Kỹ thuật phân tích kháng sinh trong thực phẩm bằng LC-MS-MS.04 ngày
11TNTP11Kỹ thuật phân tích các vitamin trong thực phẩm bằng Sắc ký lỏng hiệu năng cao.04 ngày
12TNTP12Kỹ thuật phân tích kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp phổ hấp thu nguyên tử03 ngày
13TNTP13Kỹ thuật phân tích kim loại nặng trong thực phẩm03 ngày
CNhóm IIIThử nghiệm - Phân tích môi trường 
1TNMT01Kỹ thuật lấy mẫu và phân tích môi trường không khí, nước, đất và chất thải03 ngày
2TNMT01Kỹ thuật phân tích nước uống và nước sinh hoạt04 ngày
3TNMT01Kỹ thuật phân tích nước thải04 ngày
4TNMT01Kỹ thuật phân tích dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký khí04 ngày
5TNMT01Kỹ thuật phân tích dư lượng thuốc trừ sâu bằng phương pháp sắc ký lỏng04 ngày
6TNMT01Kỹ thuật phân tích dư lượng thuốc trừ sâu trong thủy sản bằng phương pháp sắc ký  khí ghép khối phổ04 ngày
7TNMT01Kỹ thuật phân tích các hợp chất cấm sử dụng trong vật liệu bằng Sắc ký lỏng hiệu năng cao04 ngày
8TNMT01Kỹ thuật phân tích kim loại nặng trong vật liệu bằng phổ hấp thu nguyên tử.04 ngày
9TNMT01Kỹ thuật phân tích dư lượng kháng sinh bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu  năng cao ghép khối phổ.04 ngày
10TNMT01Kỹ thuật sắc ký  khí theo từng nhóm sản phẩm.04 ngày
11TNMT01Kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu  năng cao theo từng nhóm sản phẩm04 ngày
12TNMT01Kỹ thuật xác định kim loại nặng: cadimi, chì, đồng, kẽm trong nước sinh hoạt và nước thải bằng kỹ thuật phổ phát xạ ICP-OES04 ngày
DNhóm IVThử nghiệm - Phân tích phân bón 
1TNPB01Kỹ thuật phân tích phân bón04 ngày
2TNPB01Kỹ thuật phân tích vi sinh sản phẩm phân bón04 ngày
ENhóm VKỹ thuật phân tích kiểm nghiệm 
1KTKN01Kỹ thuật sắc ký lỏng (HPLC)04 ngày
2KTKN02Kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC/MS, LC/MS/MS)04 ngày
3KTKN03Kỹ thuật sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS)04 ngày
4KTKN04Kỹ thuật sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS) 04 ngày
5KTKN05Kỹ thuật sắc ký khí (GC) với các đầu dò FID, ECD, NPD và MS04 ngày
6KTKN06Kỹ thuật quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS)04 ngày
7KTKN07Kỹ thuật quang phổ hấp thu phân tích (UV-VIS) 04 ngày
8KTKN08Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong phân tích bằng kỹ thuật sắc ký.04 ngày
9KTKN09Kỹ thuật phân tích thức ăn chăn nuôi04 ngày
10KTKN10Hướng dẩn vận hành và quản lý hệ thống xử lý nước thải.04 ngày
11KTKN11Kỹ thuật ELISA04 ngày
12KTKN12Kỹ thuật phân tích vi sinh trong nông sản, thực phẩm, thủy hải sản và nước chế biến thực phẩm, nước và nước thải.04 ngày
13KTKN13Kiểm nghiệm viên phòng thử nghiệm03 ngày
14KTKN14Kiểm nghiệm viên phòng thí nghiệm hóa học03 ngày
15KTKN15Kỹ thuật phân tích hóa ứng dụng trong thực phẩm03 ngày
16KTKN16LC-MS/MS - Ứng dụng vào phân tích thủy hải sản, thực phẩm, dược phẩm & môi trường05 ngày
FNhóm VIKỹ thuật hiệu chuẩn về đo lường 
1KTHC01Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn các dụng cụ đo nhiệt độ03 ngày
2KTHC02Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế03 ngày
3KTHC03Kỹ thuật đo áp suất - Hướng dẫn hiệu chuẩn các dụng cụ đo áp suất03 ngày
4KTHC04Hướng dẫn phương pháp hiệu chuẩn và đánh giá độ chính xác các loại bộ chuyển đổi do nhiệt độ và áp suất03 ngày
5KTHC05Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn nội bộ các dụng cụ đo lường trong phòng thí nghiệm03 ngày
6KTHC06Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn cân cấp I và cân cấp II (cân phân tích và cân kỹ thuật ) 03 ngày
7KTHC07HD sử dụng, kiểm tra, hiệu chuẩn và sửa chữa cân cấp III và cấp IIII ( cân bàn điện tử và cân đồng hồ lò xo)03 ngày
8KTHC08Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra hiệu chuẩn phương tiện đo thể tích thí nghiệm (Pipet pit tong - Pipét tự động, dụng cụ thể tích bằng thủy tinh)03 ngày
9KTHC09Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn cân sấy ẩm và máy đo độ ẩm03 ngày
GNhóm VIIHệ thống quản chất lượng 
aVII-01Hệ thống công nhận Phòng thí nghiệm 
1HTCL01Hệ thống QLCL ISO/IEC 17025:2017 -Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm03 ngày
2HTCL02Xây dựng & áp dụng hệ thống quản lý theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 1702503 ngày
3HTCL03Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm03 ngày
4HTCL04Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm03 ngày
5HTCL05Kỹ năng cho Quản lý PTN03 ngày
6HTCL06Ước lượng độ không đảm bảo đo cho Phòng thử nghiệm03 ngày
7HTCL07Ước lượng độ không đảm bảo đo cho Phòng hiệu chuẩn03 ngày
8HTCL08Kỹ năng chuyên gia đánh giá nội bộ phòng thí nghiệm03 ngày
9HTCL09Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của Phương pháp03 ngày
10HTCL10Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp thử lĩnh vực hóa03 ngày
11HTCL11Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp thử lĩnh vực sinh03 ngày
12HTCL12Hướng dẫn xác nhận giá trị sử dụng và tính toán độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích vi sinh trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi03 ngày
13HTCL13Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp thử lĩnh vực Cơ, điện, Vật liệu xây dựng03 ngày
14HTCL14Quản lý rủi ro phòng Thử Nghiệm03 ngày
15HTCL15Qui tắc ra quyết định03 ngày
HNhóm VIIIBảo trì - Bảo dưỡng 
1BTBD01 Hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng các trạm QTNT tự động, liên tục phù hợp thông tư 10/TT-BTNMT - Kiến thức chung 
2BTBD02Hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng các trạm QTNT tự động, liên tục phù hợp thông tư 10/TT-BTNMT - Hãng Endress Hausser 
3BTBD03Hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng các trạm QTNT tự động, liên tục phù hợp thông tư 10/TT-BTNMT - Hãng Horiba 
4BTBD04Hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng các trạm QTNT tự động, liên tục phù hợp thông tư 10/TT-BTNMT - Hãng Yokogawa 
5BTBD05Hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng các trạm QTNT tự động, liên tục phù hợp thông tư 10/TT-BTNMT - Hãng HACH 
6BTBD06Hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng các trạm QTNT tự động, liên tục phù hợp thông tư 10/TT-BTNMT - Hãng SWAN 
7BTBD07Hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng các trạm QTNT tự động, liên tục phù hợp thông tư 10/TT-BTNMT - Hãng WTW 
8BTBD08Hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng các trạm QTNT tự động, liên tục phù hợp thông tư 10/TT-BTNMT - Hãng HEMERA 
9BTBD09Hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng các trạm QTKT, KKXQ tự động, liên tục phù hợp thông tư 10/TT-BTNMT - Kiến thức chung 
10BTBD10Hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng các trạm QTKT, KKXQ tự động, liên tục phù hợp thông tư 10/TT-BTNMT - Hãng API 
11BTBD11Hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng các trạm QTKT, KKXQ tự động, liên tục phù hợp thông tư 10/TT-BTNMT - Hãng ABB 
12BTBD12Hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng các trạm QTKT, KKXQ tự động, liên tục phù hợp thông tư 10/TT-BTNMT - Hãng Codel 
13BTBD13Hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng các trạm QTKT, KKXQ tự động, liên tục phù hợp thông tư 10/TT-BTNMT - Hãng MCZ 
14BTBD14Hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng các trạm QTKT, KKXQ tự động, liên tục phù hợp thông tư 10/TT-BTNMT - Hãng Horiba 
15BTBD15Hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng các trạm QTKT, KKXQ tự động, liên tục phù hợp thông tư 10/TT-BTNMT - Hãng Siemens 
16BTBD16Hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng các trạm QTKT, KKXQ tự động, liên tục phù hợp thông tư 10/TT-BTNMT - Hãng Enviroviment 
17BTBD17Hướng dẫn sử dụng, bảo trì bảo dưỡng đồng hồ chất lỏng kiểu điện từ các hãng Siemens, ABB, Krohne, Emerson, Ichi Tokei, Isomag… 
18BTBD18Hướng dẫn sử dụng, bảo trì bảo dưỡng thiết bị phòng thí nghiệm 

 

Quý khách có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin về các khóa học tại Trung Tâm Đào tạo và Phát triển Sắc Ký (EDC-HCM), vui lòng liên hệ

Phòng Đào tạo:

 • Hotline: 0969887524 (Mr. Tâm)
 • Email: tamhathien@edchcm.com
 • Điện thoại: (+084) 28 2232 4268
 • Địa chỉ: 54 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Liên hệ ngay để được tư vấn nhanh chóng về:

 • Chỉ tiêu hiệu chuẩn, thử nghiệm.
 • Các chương trình đào tạo.
 • Tư vấn và báo giá thử nghiệm thành thạo.
 • Dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật (Thiết kế phòng thử nghiệm vi sinh, thẩm định kho lạnh, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng,...).

Hãy cùng chúng tôi tạo nên sự khác biệt về chất lượng và uy tín cho sản phẩm của bạn.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẮC KÝ (EDC-HCM)

 • Địa chỉ: 54 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
 • Hotline: (028) 2232 4268
 • Email: cskh@edchcm.com