Giỏ hàng

Xây dựng & áp dụng Hệ thống quản lý Phòng Thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/ IEC 17025:2017

Trung tâm Đào tạo và Phát Triển Sắc Ký (gọi tắt là EDC-HCM) xin giới thiệu chi tiết về "Khóa đào tạo Xây dựng & áp dụng Hệ thống quản lý Phòng Thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/ IEC 17025:2017" cụ thể như sau:

I. Giới thiệu:

 • Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết và cách thực hành xây dựng & áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) Phòng thử nghiệm & hiệu chuẩn (PTN) nhằm nâng cao trình độ quản lý, phát triển năng lực kỹ thuật và có thể cung cấp các kết quả có giá trị về mặt kỹ thuật.

II. Mục đích:

Cung cấp cho học viên những kiến thức về:

 • Các nguyên tắc cơ bản & lợi ích của ISO/IEC 17025:2017 khi áp dụng trong PTN.
 • Các yêu cầu chung về năng lực cần thực hiện trong PTN theo ISO/IEC 17025:2017.
 • Công cụ cần thiết để chủ động thực hành việc xây dựng & áp dụng HTQLCL PTN.

III. Tóm tắt nội dung khóa học

A. Phần lý thuyết :

 • Giới thiệu ISO/IEC 17025;
 • Thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến HTQLCL của PTN;
 • Hệ thống quản lý chất lượng PTN – Các yêu cầu;
 • Các yêu cầu về kỹ thuật;
 • Cách thức xây dựng hệ thống văn bản;
 • Áp dụng và duy trì HTQLCL của PTN;
 • Chuẩn bị cho việc đánh giá công nhận;
 • Duy trì và cải tiến HTQLCL của PTN;

B. Phần thực hành:

 • Các bài tập thực hành;

C. Làm bài kiểm tra

IV. Phí đào tạo:

 • Chi phí đào tạo: Liên hệ
 • Bao gồm phí đào tạo, tài liệu.

V. Địa điểm và thời gian đào tạo

 • Tên trung tâm: Trung tâm Đào tạo và Phát Triển Sắc Ký
 • Địa chỉ: số 54 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. HCM
 • Thời gian: 03 ngày (Sáng: 08h30 – 11h30; Chiều: 13h30 – 16h30)

Liên hệ ngay để được tư vấn nhanh chóng về:

 • Chỉ tiêu hiệu chuẩn, thử nghiệm.
 • Các chương trình đào tạo.
 • Tư vấn và báo giá thử nghiệm thành thạo.
 • Dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật (Thiết kế phòng thử nghiệm vi sinh, thẩm định kho lạnh, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng,...).

Hãy cùng chúng tôi tạo nên sự khác biệt về chất lượng và uy tín cho sản phẩm của bạn.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẮC KÝ (EDC-HCM)

 • Địa chỉ: 54 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
 • Hotline: (028) 2232 4268
 • Email: cskh@edchcm.com