Giỏ hàng

Góc kỹ thuật

Kiểm định là gì? Phân biệt hiệu chuẩn, kiểm định và hiệu chỉnh?
Kiểm định và hiệu chuẩn các trang thiết bị đo lường là gì?
Quy trình hiệu chuẩn thiết bị đo lường
Hướng dẫn kiểm tra khả năng diệt khuẩn của đèn cực tím
Giới thiệu Thiết bị SẮC KÝ ION - DIONEX - Thermo Scientific
Kiểm nghiệm chất lượng nước uống đóng chai
Bước đầu nghiên cứu xác định methane và ethylene bằng GC-FID sử dụng kỹ thuật lấy mẫu khí khuếch tán qua màng polymer
Thực hành sắc ký ion và một số vấn đề cần lưu ý
1 2