Giỏ hàng

Quy trình hiệu chuẩn thiết bị đo lường

1. Lập danh mục các thiết bị đo kiểm cần hiệu chuẩn

 • Căn cứ vào mức độ chính xác của các thiết bị đo kiểm phục vụ cho công tác kiểm nghiệm sản phẩm.
 • Căn cứ vào yêu cầu về độ chính xác cần đạt được đối với các SOP có sử dụng tới các thiết bị đo kiểm để lập danh mục các thiết bị đo kiểm cần hiệu chuẩn.

2. Lập kế hoạch hiệu chuẩn các thiết bị đo kiểm

 • Căn cứ vào danh mục các thiết bị đo kiểm cần hiệu chuẩn để lập kế hoạch hiệu chuẩn các thiết bị đo theo chu kỳ hiệu chuẩn.
 • Căn cứ vào mức độ chính xác và độ phức tạp của thiết bị đo và khả năng của các phương tiện hiệu chuẩn hiện có để lập kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị đo kiểm theo dạng hiệu chuẩn nội bộ hoặc hiệu chuẩn bên ngoài.

3. Kiểm tra kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị đo kiểm

 • Căn cứ vào nội dung và kế hoạch phân tích mẫu của từng quý và của cả năm để kiểm tra kế hoạch hiệu chuẩn các thiết bị đo kiểm của các phòng thử nghiệm: Phòng quan trắc hiện trường, Phòng hóa lý cơ bản, Phòng sắc ký, Phòng quang phổ và Phòng vi sinh.
 • Tổng hợp các kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị đo kiểm của các phòng thử nghiệm để trình Trưởng phòng phê duyệt.

4. Duyệt kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị đo kiểm

 • Xem xét toàn bộ kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị đo kiểm của các phòng thử nghiệm trước khi chuyển cho phòng QT – TB.

5. Chuyển phòng Quản trị – Thiết bị kiểm tra

 • Kiểm tra và cho ý kiến về kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị đo kiểm của các phòng thử nghiệm chuyển tới.
 •  Trong quá trình xem xét, nếu thấy cần phải chỉnh sửa thì chuyển về cho phòng thử nghiệm để chỉnh sửa.
 • Chuyển kế hoạch của các phòng thử nghiệm cho P.GĐ Kỹ thuật xem xét và phê duyệt

6. Tổ chức thực hiện hiệu chuẩn nội bộ

 • Căn cứ vào kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị đo kiểm đã được phê duyệt, tổ chức thực hiện hiệu chuẩn nội bộ.

7. Tổ chức hiệu chuẩn bên ngoài

 • Căn cứ vào kế hoạch hiệu chuẩn đã được phê duyệt, tổ chức hiệu chuẩn bên ngoài.
 • Liên hệ cơ quan/ đơn vị hiệu chuẩn bên ngoài để đưa các thiết bị đo kiểm đi hiệu chuẩn bên ngoài.

8. Kiểm tra, đánh giá kết quả hiệu chuẩn thiết bị đo kiểm

 • Kiểm tra việc thực hiện hiệu chuẩn nội bộ.
 • Đánh giá kết quả hiệu chuẩn nội bộ: nếu kết quả hiệu chuẩn không phù hợp với mục đích sử dụng, tiến hành dán nhãn “không sử dụng”và thông báo cho bộ phận có thiết bị hiệu chuẩn để có biện pháp xử lý thích hợp.

9. Kiểm tra tiến độ và nghiệm thu kết quả hiệu chuẩn bên ngoài

 • Căn cứ vào nội dung hợp đồng với cơ quan/ đơn vị hiệu chuẩn bên ngoài, kiểm tra tiến độ và nghiệm thu kết quả hiệu chuẩn.
 • Chuyển giao thiết bị đã hiệu chuẩn cho phòng thử nghiệm.

10. Cập nhật dữ liệu vào phiếu đánh giá kết quả sau hiệu chuẩn

 • Căn cứ vào kết quả đánh giá và nghiệm thu thiết bị hiệu chuẩn để cập nhật dữ liệu vào phiếu phiếu đánh giá kết quả sau hiệu chuẩn.

11. Kiểm soát thiết bị đo trong quá trình sử dụng

 • Trong quá trình sử dụng; nếu phát hiện thiết bị đo kiểm có độ chính xác không phù hợp với yêu cầu thì dán nhãn “không sử dụng” và thông báo tới bộ phận liên quan để có biện pháp xử lý.

Liên hệ ngay để được tư vấn nhanh chóng về:

 • Chỉ tiêu hiệu chuẩn, thử nghiệm.
 • Các chương trình đào tạo.
 • Tư vấn và báo giá thử nghiệm thành thạo.
 • Dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật (Thiết kế phòng thử nghiệm vi sinh, thẩm định kho lạnh, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng,...).

Hãy cùng chúng tôi tạo nên sự khác biệt về chất lượng và uy tín cho sản phẩm của bạn.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẮC KÝ (EDC-HCM)

 • Địa chỉ: 54 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
 • Hotline: (028) 2232 4268
 • Email: cskh@edchcm.com