Giỏ hàng

Về EDC-HCM

  • Tên tổ chức: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẮC KÝ (EDC-HCM)
  • Địa chỉ: 340/6 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. HCM
  • Đại diện: TS Diệp Ngọc Sương – Giám đốc.
  • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 45/ĐK-KHCN, cấp lần đầu ngày 08/10/1997, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 05/7/2019.
  • Giấy công nhận ISO/IEC 17025 với mã số VILAS 714 lĩnh vực Đo lường – Hiệu chuẩn.
  • Giấy chứng nhận về cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường với số ĐK 446 do Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp ngày 06/11/2019.