Giỏ hàng

ĐÀO TẠO

Kỹ thuật sắc ký Khí (GC)
Năng lực đào tạo
Thông tin chi tiết các khóa đào tạo
Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm, nước dùng và nước thải
LC-MS/MS - Ứng dụng vào phân tích thủy hải sản, thực phẩm, dược phẩm & môi trường
Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi
Kiểm nghiệm viên phòng thí nghiệm hóa học
Kiểm nghiệm viên phòng thử nghiệm
1 2 3 4