Giỏ hàng

Kiểm nghiệm viên phòng thí nghiệm hóa học

Trung tâm Đào tạo và Phát Triển Sắc Ký (gọi tắt là EDC-HCM) xin giới thiệu chi tiết về "Khóa đào tạo Kiểm nghiệm viên phòng thí nghiệm hóa học theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017" cụ thể như sau:

1. Lý thuyết:

 • Giới thiệu các yêu cầu đối với kiểm nghiệm viên PTN kiểm tra chất lượng.
 • Giới thiệu các phương pháp phân tích hóa học, so màu và tính toán kết quả:

+ Phương pháp phân tích thể tích. 

+ Phương pháp phân tích trọng lượng. 

+ Phương pháp quang phổ hấp thu phân tử (UV – Vis) và ứng dụng thực hành phân tích một số hợp chất thông dụng trong nước, nước thải, chất thải nguy hại.

+ Thiết lập công thức tính toán kết quả cho các phương pháp phân tích.

 • Hướng dẫn sử dụng đúng các thiết bị dụng cụ cơ bản trong PTN:

+ Cân phân tích và cân kỹ thuật.

+ Dụng cụ đo lường thể tích (pipet chia vạch, pipet bầu, buret, bình định mức, ống đong, micropipette,…)

+ Máy đo pH.

+ Hướng dẫn sử dụng bình hút ẩm, các dấu hiệu nhận biết vật liệu hút ẩm không còn khả năng hút ẩm.

+ Hướng dẫn kiểm tra thiết bị định kỳ theo AGL 03 năm 2020 của Văn Phòng Công Nhận Chất Lượng Việt Nam (BoA).

+ Hướng dẫn cách tính toán và pha chế các loại dung dịch chuẩn và các loại dung dịch thông dụng trong PTN.

 • Hướng dẫn thẩm định, đánh giá phương pháp và ước lượng độ không đảm bảo đo.

2. Thực hành:

Nội dung thực hành gồm những nội dung sau:

 • Sử dụng cân phân tích, tủ sấy, lò nung, bình hút ẩm…

Bài thí nghiệm: Xác định hàm lượng ẩm, tro tổng số trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

 • Sử dụng pipet, buret, bình định mức, thiết bị phá mẫu và chưng cất kjeldalh, hệ chưng cất xianua…

Bài thí nghiệm: Xác định N tổng trong thực phẩm, trong nước, nước thải. Phương pháp chuẩn độ phức chất: Phân tích CN- trong thực phẩm.

 • Sử dụng máy so màu, phương pháp định lượng dựa vào kỹ thuật đường chuẩn: 

Bài thí nghiệm:

+Phân tích NO2- trong thịt, trong nước, Phân tích Cr(VI) trong chất thải nguy hại.

+ Phân tích Fe2+, Fe3+ trong nước

 • Kiểm tra, hiệu chuẩn nội bộ các dụng cụ thiết bị cơ bản trong PTN (dụng cụ đo thể tích, cân, máy đo pH, máy UV – Vis)

3. Phí đào tạo:

 • Chi phí đào tạo: Liên hệ.
 • Bao gồm phí đào tạo lý thuyết, thực hành, tài liệu, hóa chất, chi phí thử nghiệm.

4. Địa điểm và thời gian đào tạo

 • Tên trung tâm: Trung tâm Đào tạo và Phát Triển Sắc Ký
 • Địa chỉ: số 54 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. HCM
 • Thời gian: 03 ngày (Sáng: 08h30 – 11h30; Chiều: 13h30 – 16h30)

Liên hệ ngay để được tư vấn nhanh chóng về:

 • Chỉ tiêu hiệu chuẩn, thử nghiệm.
 • Các chương trình đào tạo.
 • Tư vấn và báo giá thử nghiệm thành thạo.
 • Dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật (Thiết kế phòng thử nghiệm vi sinh, thẩm định kho lạnh, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng,...).

Hãy cùng chúng tôi tạo nên sự khác biệt về chất lượng và uy tín cho sản phẩm của bạn.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẮC KÝ (EDC-HCM)

 • Địa chỉ: 54 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
 • Hotline: (028) 2232 4268
 • Email: cskh@edchcm.com