Giỏ hàng

Năng lực

EDC-HCM có bề dày và kinh nghiệm hoạt động từ 1997 trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng, đào tạo chuyên sâu, tư vấn hệ thống quản lý chất lượng, kiểm tra – bảo trì – hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm. Với đội ngũ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm cùng với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, tận tụy và chuyên nghiệp. EDC-HCM đã xây dựng thương hiệu về các chương trình đào tạo ngắn hạn như: chuyển giao các kỹ thuật phân tích kiểm nghiệm hiện đại, các quy trình chuẩn quốc tế về quản lý phòng thí nghiệm theo chuẩn mực ISO 17025.

Là người sáng lập và trực tiếp điều hành EDC-HCM, TS Diệp Ngọc Sương, với trên 40 năm kinh nghiệm giảng dạy, đào tạo và làm dịch vụ kiểm nghiệm, đã từng bước định hướng và đưa EDC-HCM là đơn vị đi đầu trong trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng, đào tạo chuyên sâu, tư vấn hệ thống quản lý chất lượng, dịch vụ kiểm tra – bảo trì – hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm. EDC-HCM đã thực hiện các dịch vụ gồm:

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO:

 • Kỹ thuật đào tạo, hướng dẫn nhất quán, chuyên nghiệp và luôn được cập nhật.
 • Chương trình đào tạo, hướng dẫn được thiết kế riêng theo đặc thù từng khách hàng.
 • Giảng viên, chuyên gia hướng dẫn có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp lĩnh vực đào tạo, hướng dẫn.
 • Đào tạo áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý, công cụ nâng cao năng suất - chất lượng linh hoạt, có hiệu quả và có hướng tích hợp với các hệ thống quản lý khác sẵn có của tổ chức, doanh nghiệp.
 • Đào tạo và hướng dẫn gắn liền với thực hành, trên cơ sở giải quyết các tình huống thực tế giúp học viên nâng cao khả năng áp dụng vào thực tiễn.

DỊCH VỤ HIỆU CHUẨN:

 • Hiệu chuẩn nhiệt bao gồm: Tủ ấm, tủ ấm lạnh, tủ sấy, tủ lạnh, tủ lưu trử máu, tủ lạnh âm, nồi hấp tiệt trùng, nhiệt kế thuỷ tinh và điện tử, thiết bị nhiệt khác
 • Hiệu chuẩn khối lượng bao gồm: cân phân tích, cân kỹ thuật, bộ quả cân
 • Hiệu chuẩn thể tích bao gồm: micropipette, trợ pipette, pipette lặp lại, pipette thuỷ tinh, phân phối chất lỏng(dispenser),...
 • Hiệu chuẩn máy ly tâm

DỊCH VỤ THỬ NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN:

 • Thử nghiệm và chứng nhận phòng sạch
 • Thử nghiệm và chứng nhận tủ an toàn sinh học và thiết bị tương đương
 • Thử nghiệm và chứng nhận tủ thao tác PRC, tủ cấy vi sinh và thiết bị tương đương
 • Thử nghiệm và chứng nhận tủ hút khí độc.

THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO:

 • Thử nghiệm thành thạo (TNTT) là phương pháp đánh giá năng lực phòng thí nghiệm (PTN) tham gia bằng cách so sánh kết quả thử nghiệm giữa các PTN, đây là công cụ đảm bảo chất lượng hữu hiệu, cho phép các PTN tự theo dõi và đánh giá năng lực năng lực của mình. Hoạt động này đã được quy định tại điều 5.9 của ISO/IEC 17025:2005 - Yêu cầu chung về năng lực của PTN và hiệu chuẩn.
   
 • Nhằm mục đích để các phòng thí nghiệm có cơ hội tự xem xét đánh giá năng lực,độ chính xác,độ tin cậy của kết quả thử nghiệm, EDC-HCM tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo,so sánh liên phòng với sự tham gia của nhiều phòng thí nghiệm tại Việt Nam và quốc tế. Các chương trình đa dạng về nền mẫu (thực phẩm, nước, thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thép, than…). Nhiều chương trình có yêu cầu kĩ thuật cao với các chỉ tiêu hiếm gặp như: bệnh thủy sản, bệnh động vật, kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm….
 • Hiện nay, bên cạnh các PTN trong nước, các chương trình TNTT của EDC-HCM cũng đang dần dần thu hút được sự tham gia của các PTN nước ngoài.
EDC-HCM luôn cung cấp cho khách hàng những dịch vụ kỹ thuật có chất lượng và chuyên nghiệp dựa trên chính sách chất lượng: Chính xác – Đầy đủ – Hiệu quả - Tin cậy.