Giỏ hàng

Thiết bị Hóa lý

Thiết bị quang phổ cận hồng ngoại Buchi NIR - ProxiMate™
Cân Sấy Ẩm Ohaus, MB90, 90 g x 0.001 g
Máy đo hoạt độ phóng xạ Alpha và Beta đồng thời dải thấp (đầu đò 1000mm2)
Tủ Sấy Chân Không Memmert, VO101, 101 lít
Cân phân tích Mettler Toledo ME204 độ chính xác 4 số lẻ
Bể ủ nhiệt khô (24 ống – 1 block)
Máy đo đa chỉ tiêu để bàn HQ440D - Hach
Bộ phá mẫu DRB200 - Hach
1 2 3