Giỏ hàng

Sắc Ký Khí

Hệ máy sắc ký khí đầu dò FID Nexis GC-2030 - Shimadzu
Máy sắc ký khí model 8890 GC System hãng Agilent – Mỹ
Hệ thống sắc ký khí (GC – Gas Chromatography), 6890N đầu dò FID