Giỏ hàng

Hệ thống sắc ký khí (GC – Gas Chromatography), 6890N đầu dò FID

Hệ thống sắc ký khí GC 6890N đầu dò FID

Hãng SX: Agilent – USA

Cấu hình:

1. Inlet/ buồng tiêm mẫu:

- Split/splitless inlet with EPC: buồng tiêm mẫu chia dòng/ không chia, điều khiển khí bằng điện tử.

- Nhiệt độ tối đa: 400C

- Khoảng áp suất: 0-100 psi

Detector/ đầu dò:

- FID Detector: đầu dò ion hoá ngọn lửa, điều khiển khí, đánh lửa bằng điện tử

- Nhiệt độ tối đa: 450oC

- Tự động đánh lửa khi bị tắt lửa

- Tốc độ ghi tín hiệu: lên đến 200Hz

Lò cột:

- kích thước: 28 x 31 x 16 cm

- khoảng nhiệt độ: nhiệt độ môi trường + 4 đến 450C

- độ phân giải nhiệt độ: 1C

- tốc độ gia nhiệt tối đa: 120oC/min

- thời gian phân tích tối đa: 999.99 min

Máy tính và phần mềm điểu khiển:

- GC Chemstation: version B.04.03 (mới nhất hiện nay)

- Kết nối máy tính qua giao tiếp Network

Các phụ kiện đi kèm: 

kèm theo đầy đủ phụ kiện để hệ thống hoạt động bao gồm:

- ống đồng dẫn khí, các loại ốc nối để lắp đặt

- Bẫy khí (universal trap)

- Máy tính cài đặt phần mềm sử dụng máy

- Bình khí Heli, Nitơ