Giỏ hàng

Thiết bị Vi sinh

Thiết bị phòng thí nghiệm vi sinh
Cân phân tích BCE224I-1S Sartorius (Entris II)
Máy lấy mẫu vi sinh không khí - Spin Air
Máy lắc vortex IKA VORTEX 3
Cân phân tích 4 số lẻ chuẩn ngoại (210g x 0.0001g) PA214 Ohaus
Máy đo pH/ORP/Nhiệt độ để bàn Milwaukee Mi 151
Kính hiển vi 2 mắt Olympus CX23
Máy đếm khuẩn lạc tự động INTERSCIENCE Scan 300
1 2 3 4