Giỏ hàng

Kỹ thuật phân tích kim loại bằng thiết bị quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) và quang phổ phát xạ nguyên tử (ICP)

Trung tâm Đào tạo và Phát Triển Sắc Ký (gọi tắt là EDC-HCM) xin giới thiệu chi tiết về "Khóa đào tạo Kỹ thuật phân tích kim loại bằng thiết bị quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) và quang phổ phát xạ nguyên tử (ICP) theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017" cụ thể như sau:

1. Lý thuyết 

 • Hướng dẫn các thao tác, an toàn trong PTN:

+ An toàn khi sử dụng chuẩn kim loại độc hại;

+ An toàn sử dụng acid đậm đặc.

 • Giới thiệu các phương pháp phân tích kim loại bằng thiết bị AAS và ICP.
 • Hướng dẫn lý thuyết phương pháp thử nghiệm và lựa chọn phương pháp thử nghiệm;
 • Hướng dẫn xây dựng, khảo sát độ tuyến tính của đường chuẩn và tính toán kết quả.
 • Hướng dẫn xây dựng quy trình thao tác chuẩn (SOP) và lập báo cáo phê duyệt phương pháp cho các phương pháp phân tích trong PTN như độ lặp lại, độ tái lập, hiệu suất thu hồi, ngưỡng phát hiện.
 • Giới thiệu các yếu tố ảnh hưởng (nếu có) của các phép thử đào tạo.

2. Thực hành:

Học viên được hướng dẫn thực hiện phân tích kim loại đối với nền mẫu thực phẩm và phân bón trên 2 loại thiết bị là AAS và ICP:

 • Thực hành thí nghiệm, xây dựng đường chuẩn, tính toán kết quả phân tích;
 • Hướng dẫn lập báo cáo phê duyệt phương pháp và quy trình thao tác chuẩn (SOP) cho các phương pháp phân tích trong PTN:

+ Bài thí nghiệm 1: Phân tích hàm lượng kim loại nặng As, Cd, Pb trong thực phẩm bằng thiết bị ICP.

+ Bài thí nghiệm 2: Phân tích hàm lượng kim loại nặng Hg trong thực phẩm bằng thiết bị ICP theo phương pháp hóa hơi lạnh.

+ Bài thí nghiệm 3: Phân tích thành phần vi lượng như Mo, Cu, Co, Ni trong phân bón bằng máy hấp thu nguyên tử ngọn lửa F-AAS.

3. Làm bài kiểm tra

4. Phí đào tạo:

 • Chi phí đào tạo: Liên hệ.
 • Bao gồm phí đào tạo lý thuyết, thực hành, tài liệu, hóa chất, chi phí thử nghiệm.

5. Địa điểm và thời gian đào tạo

 • Tên trung tâm: Trung tâm Đào tạo và Phát Triển Sắc Ký
 • Địa chỉ: số 54 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. HCM
 • Thời gian: 03 ngày (Sáng: 08h30 – 11h30; Chiều: 13h30 – 16h30)

Liên hệ ngay để được tư vấn nhanh chóng về:

 • Chỉ tiêu hiệu chuẩn, thử nghiệm.
 • Các chương trình đào tạo.
 • Tư vấn và báo giá thử nghiệm thành thạo.
 • Dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật (Thiết kế phòng thử nghiệm vi sinh, thẩm định kho lạnh, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng,...).

Hãy cùng chúng tôi tạo nên sự khác biệt về chất lượng và uy tín cho sản phẩm của bạn.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẮC KÝ (EDC-HCM)

 • Địa chỉ: 54 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
 • Hotline: (028) 2232 4268
 • Email: cskh@edchcm.com