Giỏ hàng

Quản lý rủi ro phòng Thử Nghiệm

Trung tâm Đào tạo và Phát Triển Sắc Ký (gọi tắt là EDC-HCM) xin giới thiệu chi tiết về "Khóa đào tạo Quản lý rủi ro phòng Thử Nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017" cụ thể như sau:

1. Căn cứ xây dựng hồ sơ đánh giá rủi ro và phòng ngừa :

Quy trình đánh giá rủi ro và phòng ngừa nằm trong yêu cầu mục “8.5  Hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội” tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 (lựa chọn A):

8.5.1 Phòng thí nghiệm phải xem xét các rủi ro và cơ hội liên quan đến các hoạt động thí nghiệm nhằm:

a) đảm bảo rằng hệ thống quản lý đạt được kết quả đã dự kiến của nó;

b) tăng cường cơ hội để đạt được các mục đích và mục tiêu của phòng thí nghiệm;

c) ngăn ngừa, hoặc làm giảm các tác động không mong muốn và những sai lỗi tiềm ẩn trong các hoạt động thí nghiệm; và

d) đạt được sự cải tiến.

8.5.2 Phòng thí nghiệm phải hoạch định:

a) các hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội;

b) cách thức để:

– tích hợp và thực hiện các hành động vào hệ thống quản lý;

– đánh giá hiệu lực của những hành động này.

CHÚ THÍCH: Mặc dù tiêu chuẩn này quy định rằng phòng thí nghiệm hoạch định hành động để giải quyết rủi ro, nhưng không yêu cầu đối với các phương pháp chính thức để quản lý rủi ro hay một quá trình quản lý rủi ro được lập thành văn bản. Phòng thí nghiệm có thể quyết định xây dựng một phương pháp luận quản lý rủi ro đầy đủ hơn yêu cầu của tiêu chuẩn này hay không, ví dụ thông qua việc áp dụng các hướng dẫn hoặc tiêu chuẩn khác.

8.5.3 Hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội phải tương xứng với tác động tiềm ẩn tới giá trị sử dụng của các kết quả thí nghiệm.

CHÚ THÍCH 1: Các lựa chọn để giải quyết rủi ro có thể bao gồm việc nhận biết và tránh các mối đe dọa, chấp nhận rủi ro để theo đuổi cơ hội, loại bỏ nguồn rủi ro, thay đổi khả năng xảy ra hoặc hệ quả, chia sẻ rủi ro hoặc duy trì rủi ro bằng quyết định đúng đắn.

CHÚ THÍCH 2: Các cơ hội có thể dẫn đến việc mở rộng phạm vi các hoạt động thí nghiệm, tiếp cận các khách hàng mới, sử dụng công nghệ mới và các khả năng khác để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

2. Nội dung đào tạo:

A. Lý thuyết:

- Tổng quan vê rủi ro

 • Định nghĩa về rủi ro.
 • Nguyên tắc      

- Quy trình quản lý rủi ro

 • Trao đổi thông tin và tham vấn          
 • Xác định phạm vi, tiêu chí rủi ro
 • Bối cảnh nội bộ và bên ngoài

- Đánh giá rủi ro

 • Xử lý rủi ro
 • Theo dõi và xem xét
 • Lập hồ sơ và báo cáo.

- Quản lý rủi ro trong phòng thử nghiệm

 • Rủi ro do các yếu tố bên ngoài phòng thử nghiệm
 • Rủi ro do các yếu tố bên trong phòng thử nghiệm

- Giới thiệu  một số công cụ quản lý rủi ro trong phòng thử nghiệm

B. Phần thực hành: 

 • Làm bài tập và hỏi - đáp cùng Giảng Viên

C. Làm bài kiểm tra

3. Phí đào tạo:

 • Chi phí đào tạo: Liên hệ
 • Bao gồm phí đào tạo, tài liệu.

4. Địa điểm và thời gian đào tạo

 • Tên trung tâm: Trung tâm Đào tạo và Phát Triển Sắc Ký
 • Địa chỉ: số 54 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. HCM
 • Thời gian: 03 ngày (Sáng: 08h30 – 11h30; Chiều: 13h30 – 16h30)

Liên hệ ngay để được tư vấn nhanh chóng về:

 • Chỉ tiêu hiệu chuẩn, thử nghiệm.
 • Các chương trình đào tạo.
 • Tư vấn và báo giá thử nghiệm thành thạo.
 • Dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật (Thiết kế phòng thử nghiệm vi sinh, thẩm định kho lạnh, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng,...).

Hãy cùng chúng tôi tạo nên sự khác biệt về chất lượng và uy tín cho sản phẩm của bạn.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẮC KÝ (EDC-HCM)

 • Địa chỉ: 54 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
 • Hotline: (028) 2232 4268
 • Email: cskh@edchcm.com