Giỏ hàng

Thẩm định - Đánh giá phương pháp, Ước lượng độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích Hóa học

Trung tâm Đào tạo và Phát Triển Sắc Ký (gọi tắt là EDC-HCM) xin giới thiệu chi tiết về "Khóa đào tạo Thẩm định - Đánh giá phương pháp, Ước lượng độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích Hóa học theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017" cụ thể như sau:

I. Giới thiệu:

 • Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về xác nhận giá trị sử dụng và phương pháp tính toán độ không đảm bảo đo của phương pháp phân tích hóa học đảm bảo thực hiện theo các quy định đã đề ra.

II. Tóm tắt nội dung khóa học

A. Thẩm định phương pháp

1. Lựa chọn phương pháp thử: Lựa chọn phương pháp thử phù hợp với yêu cầu khách hàng, phù hợp với điều kiện PTN, đáp ứng được các yêu cầu theo quy định của ISO/IEC 17025.

2. Giới thiệu các yêu cầu bổ sung của BoA về xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp thử theo ARL 05/2020

3. Đánh giá điều kiện cơ bản đáp ứng các yêu cầu thực hiện quy trình phân tích, đặc biệt là các thiết bị đo lường, các chất chuẩn.

4. Hướng dẫn bố trí thí nghiệm để thẩm định, đánh giá các thông số thể hiện hiệu năng của phương pháp tiêu chuẩn và không tiêu chuẩn như:

 • Xác định nồng độ/ hàm lượng khảo sát, đánh giá
 • Chuẩn bị nền mẫu mang tính đại diện cho lĩnh vực đăng ký đặc biệt là các lĩnh vực phức tạp: thực phẩm, thủy sản, nông sản…
 • Độ chính xác của phương pháp

+ Độ chụm
+ Độ đúng

 • Độ tuyến tính
 • Giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng
 • Hướng dẫn tính toán kết quả theo phần mềm Data Analysis có sẵn trong Excel.
 • Đánh giá các thông số sau khi thẩm định theo yêu cầu của phương pháp thử và yêu cầu khách hàng.

5. Sử dụng kết quả xác nhận giá trị sử dụng phương pháp cho việc đánh giá tay nghề nhân viên.

6. Sử dụng kết quả xác nhận giá trị sử dụng phương pháp trong việc đảm bảo kết quả thử nghiệm (QA/QC).

7. Hướng dẫn soạn thảo SOP.

B. Độ không đảm bảo đo

 • Ước lượng độ KĐBĐ theo TCVN 9595:2013 (tương đương với GUM 1998), ISO 21748, TCVN10811:2019
 • Hướng dẫn ước lượng độ KĐBĐ cho các phương pháp phân tích hóa học (phương pháp phân tích thể tích, phương pháp phân tích khối lượng).
 • Đánh giá sự phù hợp của độ KĐBĐ với độ KĐBĐ tới hạn

C. Phần thực hành:

 • Hướng dẫn ước lượng độ KĐBĐ cho các phương pháp phân tích dụng cụ (AAS, UV – Vis, các phương pháp sắc ký) theo các tiêu chuẩn trên.

D. Làm bài kiểm tra

III. Phí đào tạo:

 • Chi phí đào tạo: Liên hệ
 • Bao gồm phí đào tạo, tài liệu.

IV. Địa điểm và thời gian đào tạo

 • Tên trung tâm: Trung tâm Đào tạo và Phát Triển Sắc Ký
 • Địa chỉ: số 54 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. HCM
 • Thời gian: 03 ngày (Sáng: 08h30 – 11h30; Chiều: 13h30 – 16h30)

Liên hệ ngay để được tư vấn nhanh chóng về:

 • Chỉ tiêu hiệu chuẩn, thử nghiệm.
 • Các chương trình đào tạo.
 • Tư vấn và báo giá thử nghiệm thành thạo.
 • Dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật (Thiết kế phòng thử nghiệm vi sinh, thẩm định kho lạnh, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng,...).

Hãy cùng chúng tôi tạo nên sự khác biệt về chất lượng và uy tín cho sản phẩm của bạn.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẮC KÝ (EDC-HCM)

 • Địa chỉ: 54 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
 • Hotline: (028) 2232 4268
 • Email: cskh@edchcm.com