Giỏ hàng

Hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025:2017 -Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm

Trung tâm Đào tạo và Phát Triển Sắc Ký (gọi tắt là EDC-HCM) xin giới thiệu chi tiết về "Khóa đào tạo nhận thức hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025:2017 -Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm" cụ thể như sau:

1. Nội dung đào tạo:

 • Khóa học giúp học viên bước đầu xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý phòng thử nghiệm (PTN), cung cấp cho các học viên cách tiếp cận có hệ thống, đơn giản và hiệu quả nhất để xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý phòng PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

2. Lý thuyết:

 • Các nguyên tắc cơ bản và lợi ích của ISO/IEC 17025:2017 khi áp dụng cho PTN.
 • Các yêu cầu chung về năng lực của các PTN theo ISO/IEC 17025:2017.
 • Cách thức xây dựng hệ thống quản lý PTN và xây dựng các văn bản pháp lý theo yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017 áp dụng cho PTN như:

+ Các mục tiêu, chính sách chất lượng

+ Các thủ tục, hướng dẫn, biểu mẫu áp dụng.

 • Các yêu cầu về nguồn lực:

+ Nhân sự

+ Cơ sở vật chất và điều kiện môi trường

+ Thiết bị

+ Liên kết chuẩn đo lường

+ Sản phẩm và các dịch vụ bên ngoài cung cấp.

 • Yêu cầu về quá trình: xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp; đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả; kiểm soát dữ liệu, quản lý thông tin.
 • Yêu cầu về hệ thống quản lý:

+ Kiểm soát hồ sơ

+ Hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội

+ Cải tiến                                                                                                  

+ Hành động khắc phục

+ Đánh giá nội bộ.

3. Thực hành:

Hướng dẫn biên soạn các thủ tục như sau:

 • Thủ tục kiểm soát hồ sơ chất lượng
 • Thủ tục chọn và phê duyệt phương pháp thử nghiệm.

4. Phí đào tạo:

 • Chi phí đào tạo: Liên hệ
 • Bao gồm phí đào tạo, tài liệu.

5. Địa điểm và thời gian đào tạo

 •  Địa điểm: Trung tâm Đào tạo và Phát Triển Sắc Ký, số 54 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. HCM
 • Thời gian: 02 ngày (Sáng: 08h – 11h; Chiều: 14h – 17h)

Liên hệ ngay để được tư vấn nhanh chóng về:

 • Chỉ tiêu hiệu chuẩn, thử nghiệm.
 • Các chương trình đào tạo.
 • Tư vấn và báo giá thử nghiệm thành thạo.
 • Dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật (Thiết kế phòng thử nghiệm vi sinh, thẩm định kho lạnh, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng,...).

Hãy cùng chúng tôi tạo nên sự khác biệt về chất lượng và uy tín cho sản phẩm của bạn.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẮC KÝ (EDC-HCM)

 • Địa chỉ: 54 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
 • Hotline: (028) 2232 4268
 • Email: cskh@edchcm.com