Giỏ hàng

Thông báo về dịch vụ Thử nghiệm thành thạo của VINALAB - VINALABPT

Trong những năm gần đây, khi đánh giá chỉ định các phòng thử nghiệm phục vụ quản lý nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước đều xem xét đến hoạt động thử nghiệm thành thạo. Thậm chí, có những cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu các chương trình thử nghiệm thành thạo phải được công nhận ISO 17043 mới chấp nhận.

Tuy nhiên, dịch vụ thử nghiệm thành thạo ở Việt Nam còn rất hạn chế về số lượng chương trình và năng lực nhà cung cấp. Các phòng thử nghiệm khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ thử nghiệm thành thạo thường phải liên hệ với các tổ chức cung cấp dịch vụ thử nghiệm thành thạo nước ngoài và gặp phải nhiều rào cản như: Ngôn ngữ, thanh toán, vận chuyển mẫu,..Để hỗ trợ các Hội viên trong việc tìm kiếm và sử dụng dịch vụ thử nghiệm thành thạo, ngày 06 tháng 03 năm 2015, Chủ tịch Hội VinaLAB đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-VILA3 về việc cung cấp dịch vụ thử nghiệm thành thạo. Theo đó, kể từ ngày 01/04/2015, dịch vụ thử nghiệm thành thạo của VinaLAB đã được cung cấp theo một thủ tục đáp ứng yêu cầu ISO 17043.

Do sự kết hợp của nhiều tổ chức trong việc cung cấp dịch vụ thử nghiệm thành thạo nên chương trình thử nghiệm thành thạo của VinaLAB hiện nay rất phong phú và đa dạng. Với quy định này, VinaLAB sẽ trở thành một tổ chức tập hợp, thúc đẩy phát triển các hoạt động cung cấp dịch vụ thử nghiệm thành thạo ở Việt Nam, góp phần giải quyết những khó khăn của các Hội viên trong việc sử dụng dịch vụ thử nghiệm thành thạo. Đồng thời, tạo ra những cơ hội để các Hội viên hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới về lĩnh vực thử nghiệm.

Thực hiện Quyết định của Chủ tịch Hội. Ngày 10 tháng 03 năm 2015, tại Hà Nội. Hội VinaLAB đã thỏa thuận với Hội viên EDC-HCM cung cấp dịch vụ thử nghiệm thành thạo. Hội viên EDC-HCM cam kết tuân thủ các điều khoản trong “Quy định về việc cung cấp dịch vụ thử nghiệm thành thạo - VL3-05”. Văn phòng Hội thông báo tới các Hội viên biết thông tin để liên hệ khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ thử nghiệm thành thạo.

 • Thông tin chung:

Toàn bộ các chương trình thử nghiệm thành thạo trong năm của VinaLAB được đăng tải trên trang web: vinalab.org.vn. Các chương trình theo các tháng sẽ được đăng tải trước ít nhất 01 tháng tại trang 31, 32 của bản tin “Thử nghiệm & Đời sống”.

 • Thông tin liên hệ:

Hội viên có nhu cầu sử dụng dịch vụ thử nghiệm thành thạo có thể liên hệ tới các đơn vị sau:

1. Ban Thử nghiệm thành thạo – Hội VinaLAB

 • Địa chỉ: tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội;
 • Điện thoại: 046 683 9670 - Fax: 043 634 3449 – Email: vinalabpt@vinalab.org.vn
 • Website: vinalab.org.vn

2.  VINALABPT1: Trung tâm đào tạo và phát triển sắc ký – EDC-HCM

 • Địa chỉ: 11A Nguyễn An, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức, Tp. HCM
 • Điện thoại: (028) 22488226 / 0908705811 
 • Email:  vinalabpt@gmail.com, kimthuyedc@gmail.com 
 • Web: www.edchcm.com, vinalab.org.vn, www.skva.vn,  

EDC-HCM là tổ chức đã có nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ thử nghiệm thành thạo và là nền tảng của Ban Thử nghiệm thành thạo của Hội trước đây. Các chương trình thử nghiệm thành thạo của EDC tuân thủ theo các yêu cầu của ISO/IEC 17043.

Vui lòng gọi EDC-HCM cho tất cả nhu cầu về Hiệu chuẩn, Đào tạo & cung cấp giải pháp. Quý khách điền đầy đủ thông tin vào thẻ "HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN" trên website của EDC-HCM, chúng tôi sẽ có bộ phận phụ trách liên hệ lại để tư vấn cho Quý Khách hàng.

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được tư vấn tốt nhất:

 • Trung tâm Đào tạo & Phát triển Sắc ký (EDC-HCM)
 • Địa chỉ: 54 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 2232 4268
 • Email: cskh@edchcm.com