Giỏ hàng

Chính sách bảo mật thông tin

1. Bảo mật

Tất cả các thông tin của các PTN tham gia gửi về Ban Thử nghiệm thành thạo trực thuộc Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam VINALAB-PT đều được bảo mật. Chỉ một số tối thiểu nhân viên tham gia vào việc tổ chức và đánh giá kết quả của chương trình mới được biết thông tin nhận diện của các PTN tham gia và các thông tin này được bảo mật cẩn thận.

VINALAB-PT sẽ lưu ý các PTN tham gia về các chương trình TNTT mà kết quả TNTT sẽ được gửi trực tiếp đến một tổ chức thứ ba trước khi tiến hành tổ chức. Trong một số trường hợp ngoại lệ, nếu bên thứ ba là cơ quan có thẩm quyền và yêu cầu gửi kết quả sau khi chương trình đã kết thúc, VINALAB-PT sẽ gửi thông báo bằng văn bản đến các PTN tham gia có liên quan.

2. Nhân viên

VINALAB-PT đảm bảo các nhân viên thực hiện các công việc có liên quan đến công tác tổ chức TNTT phải có đủ năng lực, kinh nghiệm và chuyên môn thích hợp. Các nhân viên này được đào tạo, tái đào tạo và đánh giá là phù hợp với công việc liên quan được giao.

3. Sử dụng nhà cung ứng dịch vụ bên ngoài

VINALAB-PT  cam kết sử dụng các nhà cung ứng dịch vụ đã được đánh giá là đủ năng lực. VINALAB-PT chịu trách nhiệm trước các PTN tham gia về các hoạt động mà nhà cung ứng dịch vụ bên ngoài cung cấp cho chương trình. Công tác tổ chức TNTT đang sử dụng nhà thầu phụ (nội bộ hay bên ngoài) ở các công đoạn sau:

  • Chuẩn bị mẫu (chỉ áp dụng cho một số chương trình)
  • Kiểm tra độ đồng nhất và ổn định của mẫu TNTT
  • Phân phối mẫu tới các PTN tham gia 

Vui lòng gọi EDC-HCM cho tất cả nhu cầu về Hiệu chuẩn, Đào tạo & cung cấp giải pháp. Quý khách điền đầy đủ thông tin vào thẻ "HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN" trên website của EDC-HCM, chúng tôi sẽ có bộ phận phụ trách liên hệ lại để tư vấn cho Quý Khách hàng.

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được tư vấn tốt nhất:

  • Trung tâm Đào tạo & Phát triển Sắc ký (EDC-HCM)
  • Địa chỉ: 54 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (028) 2232 4268
  • Email: cskh@edchcm.com