Giỏ hàng

Lĩnh vực Hóa học

 Ban Thử nghiệm thành thạo trực thuộc Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam VINALAB-PT dự kiến sẽ tổ chức các chương trình TNTT năm 2023 trong lĩnh vực Hóa học như sau:

STTNền mẫuTên chương trìnhChỉ tiêu phân tíchTần suất tổ chức/ nămPhí tham gia (VNĐ)
1Nước sạch, nước ăn uốngChất lượng nước sạch và nước ăn uốngpH42.500.000 
   Màu sắc  
   Độ đục  
   Độ kiềm  
   Độ cứng   
   Pecmanganat  
   Tổng chất rắn hoà tan (TDS)  
2Nước sạch, Nước ăn uốngKim loại trong nước sạch và nước ăn uốngFe42.500.000
   Mn  
   Al  
   As  
   Ba  
   Cr  
   Cu  
   Ni  
   Zn  
   Na  
3Nước sạch, Nước ăn uống Kim loại trong nước sạch và nước ăn uốngSb4 2.500.000
   As  
   Cd  
   Mo  
   Se  
   Bo  
4

Nước sạch, Nước ăn uống

 

Anion trong nước sạch và nước ăn uốngCyanua4 2.500.000
   Florua  
   sunfur  
   Amoni  
   Nitrat  
   Nitrit  
   Sunphat  
   Clorua  
5Nước sạch, nước ăn uống
 
 Các chất ô nhiễm Hydrocacbua thơm trong nước sạch và nước ăn uốngBenzen4 2.500.000
   Toluen  
   Xylen  
6Nước và nước thảiChất lượng nước và nước thảipH4 2.500.000
   Amoni (NH4+) (tính theo N)  
   Màu (Pt-Co)  
   BOD5 (20oC)  
   COD  
   Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)  
   Tổng Nito  
   Tổng Phospho  
7Nước và nước thảiChất lượng nước và nước thảiChỉ số Pemanganat4 2.500.000
   Amoni (NH4+) (tính theo N)  
   Nitrat (NO3-) (tính theo N)  
   Phosphate (PO43-) (tính theo P)  
   Độ cứng  
   Độ kiềm  
8Nước và nước thảiKim loại trong nước và nước thải   
9Nước và nước thảiAnion trong nước và nước thải   
10Nước và nước thảiTạp nhiễm hữu cơ trong nước và nước thải   
11Nước và nước thảiCác chất ô nhiễm trong nước và nước thải    
12Nước và nước thảiChỉ tiêu độ dẫn điện và pH trong nước và nước thải   
13Nước và nước thảiChỉ tiêu Cr6+ trong nước thải    
14Nước mặtChất lượng nước mặt    
15Nước mặtChất lượng nước mặt   
16Nước mặtKim loại trong nước mặt   
17Nước mặtAnion trong nước mặt   
18Nước mặtTạp nhiễm hữu cơ trong nước mặt   
19Nước mặtCác chất ô nhiễm trong nước mặt   
20Nước mặtChỉ tiêu độ dẫn điện và pH trong nước mặt     
21Nước mặtChỉ tiêu Cr6+ trong nước mặt    
22ĐấtKim loại nặng trong đất   
23Bùn thải    Kim loại trong bùn thải   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Vui lòng gọi EDC-HCM cho tất cả nhu cầu về Hiệu chuẩn, Đào tạo & cung cấp giải pháp. Quý khách điền đầy đủ thông tin vào thẻ "HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN" trên website của EDC-HCM, chúng tôi sẽ có bộ phận phụ trách liên hệ lại để tư vấn cho Quý Khách hàng.

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được tư vấn tốt nhất:

  • Trung tâm Đào tạo & Phát triển Sắc ký (EDC-HCM)
  • Địa chỉ: 54 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (028) 2232 4268
  • Email: cskh@edchcm.com