Giỏ hàng

Hướng dẫn tham gia chương trình Thử nghiệm thành thạo

1. Lên kế hoạch tổ chức

Hàng năm vào quý 4, Ban thử nghiệm thành thạo VINALAB-PT sẽ lên kế hoạch cụ thể cho năm sau. Kế hoạch này sẽ được công bố trên website của Hội VinaLAB cũng như gửi đến các khách hàng có quan tâm.

2. Phổ biến thông tin – Nhận đăng ký

Thông tin của các đơn vị tổ chức thử nghiệm thành thạo thường được đưa lên các trang web, bản tin Vinalab, các thư ngỏ gửi tới khách hàng… từ cuối năm trước.

3. Chuẩn bị mẫu

Ban thử nghiệm thành thạo VINALAB-PT đảm bảo mẫu thử đã được kiểm tra đạt độ đồng nhất và ổn định cần thiết trước khi gửi đến các PTN tham gia để chắc chắn rằng mẫu không bị bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong quá trình tiến hành chương trình.

4. Gửi mẫu cho PTN tham gia 

Ban thử nghiệm thành thạo VINALAB-PT kiểm soát quá trình đóng gói và ghi nhãn đảm bảo phù hợp với các quy định về an toàn và vận chuyển có liên quan của quốc gia khu vực và/hoặc quốc tế.

Bao bì đóng gói được đảm bảo sao cho mẫu thử vẫn giữ nguyên tính chất trong suốt quá trình từ khi vận chuyển cho đến khi thực hiện thử nghiệm. Nhãn mẫu được ghi đầy đủ thông tin về nhận dạng mẫu và các điều kiện lưu trữ như nhiệt độ, cách bảo quản (nếu cần).

Trước khi tiến hành gửi mẫu, Ban tổ chức sẽ thông báo với PTN tham gia qua email. Nếu có bất kỳ thay đổi về chương trình so với kế hoạch (thời gian, chỉ tiêu thử nghiệm,…), Ban tổ chức sẽ cập nhật thông tin trên mạng, cũng như thông báo đến các PTN tham gia qua email. Mẫu TNTT sẽ được gửi kèm với các tài liệu sau:

 • Hướng dẫn thực hiện,
 • Hướng dẫn thử nghiệm (nếu có),
 • Giấy xác nhận mẫu thử,
 • Phiếu kết quả thử nghiệm,
 • Một số tài liệu khác (khi cần thiết).

Các PTN tham gia cần lưu ý đọc kỹ và tuân thủ đúng Hướng dẫn thực hiện.

5. Nhận kết quả từ các PTN tham gia

Kết quả thử nghiệm có thể được gửi qua đường bưu điện, fax hoặc e-mail. Mỗi chương trình đều được ấn định ngày đến hạn trả kết quả. Nếu PTN trả kết quả trễ hạn, Ban thử nghiệm thành thạo VINALAB-PT sẽ không xử lý thống kê kết quả tham gia của PTN đó.

Đối với các kết quả gửi qua đường bưu điện, Ban thử nghiệm thành thạo VINALAB-PT sẽ căn cứ vào dấu trên bao bì để xác định ngày gửi.

6. Tổng hợp và xử lý thống kê

Phiếu kết quả thử nghiệm do các PTN tham gia gửi về sẽ được mã hóa trước khi tiến hành xử lý. Việc tổng hợp thông tin khách hàng và xử lý số liệu sẽ được giao cho các nhân viên khác nhau thực hiện, nhằm bảo mật tuyệt đối thông tin của PTN tham gia.

Ban tổ chức sẽ liên hệ xác nhận lại với các PTN tham gia trong trường hợp:

 • Các thông tin, số liệu bị mờ hoặc không rõ ràng;
 • Có nghi ngờ nhầm lẫn về đơn vị tính hoặc số hiệu phương pháp thử;
 • Số chữ số có nghĩa hay làm tròn khác với quy định của Ban tổ chức;
 • Kết quả không ở dạng xác định đối với chỉ tiêu định lượng;
 • Kết quả lạc thô;
 • Phiếu kết quả thử nghiệm có thông tin không đầy đủ, không đúng yêu cầu;

Nếu kết thúc thời hạn yêu cầu báo cáo lại kết quả, Ban tổ chức vẫn không nhận được bất kỳ thông tin phản hồi nào từ phía PTN tham gia thì những kết quả không thỏa mãn các yêu cầu của chương trình TNTT do Ban thử nghiệm thành thạo VINALAB-PT tổ chức sẽ bị loại bỏ (nếu sai đơn vị tính, số liệu không rõ ràng, kết quả không ở dạng xác định, kết quả lạc thô) hoặc xử lý cho phù hợp (nếu thiếu hoặc thừa số chữ số có nghĩa, làm tròn không đúng quy định) trước khi xử lý thống kê. 

Kết quả của các PTN tham gia sẽ được xử lý thống.

7. Gửi báo cáo kết thúc

Báo cáo sơ bộ sẽ được gửi qua email đến các PTN tham gia trong vòng 2 – 4 tuần kể từ hạn chót nhận kết quả thí nghiệm.

Báo cáo kết thúc sẽ được gửi qua đường bưu điện đến các PTN tham gia trong vòng 1 – 2 tháng kể từ ngày ban hành báo cáo sơ bộ.

8. Thăm dò ý kiến của khách hàng

Phiếu thăm dò ý kiến sẽ được gửi đến các PTN tham gia vào khoảng cuối năm khi hoàn tất các chương trình TNTT trong kế hoạch. Sau khi nhận lại phiếu thăm dò ý kiến, Ban tổ chức sẽ tổng hợp và có ý kiến phản hồi với các PTN tham gia đã góp ý.

Vui lòng gọi EDC-HCM cho tất cả nhu cầu về Hiệu chuẩn, Đào tạo & cung cấp giải pháp. Quý khách điền đầy đủ thông tin vào thẻ "HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN" trên website của EDC-HCM, chúng tôi sẽ có bộ phận phụ trách liên hệ lại để tư vấn cho Quý Khách hàng.

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được tư vấn tốt nhất:

 • Trung tâm Đào tạo & Phát triển Sắc ký (EDC-HCM)
 • Địa chỉ: 54 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 2232 4268
 • Email: cskh@edchcm.com