Giỏ hàng

TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025: YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC CỦA PHÒNG THỬ NGHIỆM VÀ HIỆU CHUẨN

Để đảm bảo tính chính xác kết quả từ hoạt động thử nghiệm, xét nhiệm, kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị…áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 là bước đi chiến lược đối với các tổ chức trong việc nâng cao hình ảnh lẫn năng lực kỹ thuật và quản lý chất lượng của phòng thử nghiệm.

1. Tiêu chuẩn ISO 17025:2017 là gì?

ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (gọi tắt là PTN). Tiêu chuẩn này được xây dựng nhằm thúc đẩy sự tin cậy trong hoạt động của các phòng thí nghiệm. Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu đối với phòng thí nghiệm, giúp phòng thí nghiệm chứng tỏ mình hoạt động có năng lực và có khả năng cung cấp các kết quả có giá trị sử dụng. Nói chung, các phòng thí nghiệm tuân theo tiêu chuẩn này cũng sẽ vận hành theo các nguyên tắc của TCVN ISO 9001

Tiêu chuẩn này yêu cầu phòng thí nghiệm hoạch định và thực hiện các hành động nhằm giải quyết rủi ro và cơ hội. Việc giải quyết cả rủi ro và cơ hội tạo cơ sở cho việc nâng cao hiệu lực của hệ thống quản lý, đạt được các kết quả tốt hơn và ngăn ngừa những ảnh hưởng tiêu cực. Phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm đối với việc quyết định những rủi ro và cơ hội nào cần được giải quyết.

2. Chứng nhận ISO/IEC 17025:2017 - Chứng chỉ quản lý phòng thí nghiệm

Chứng nhận ISO/IEC 17025 - Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm là việc một tổ chức chứng nhận (đánh giá bên thứ 3), điển hình như tiến hành đánh giá một doanh nghiệp/ tổ chức về việc áp dụng hệ thống quản lý phòng thí nghiệm phù hợp với những điều khoản của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Nếu doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý phòng thử nghiệm phù hợp theo những điều khoản của ISO/IEC 17025:2017, tổ chức chứng nhận sẽ cấp giấy chứng nhận (hay còn gọi là chứng chỉ ISO/IEC 17025:2017).

2.1. Phạm vi áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Tiêu chuẩn áp dụng đối với tất cả các tổ chức thực hiện việc thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn không phù thuộc vào số lượng nhân viên hay phạm vi hoạt động thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn:

 • Các phòng thử nghiệm/phòng kiểm nghiệm hóa học cho các nền mẫu thực phẩm, mỹ phẩm, hóa dầu, vật tư nông nghiệp, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật…;
 • Các phòng thử nghiệm/phòng kiểm nghiệm sinh học (vi sinh) cho các nền mẫu thực phẩm, mỹ phẩm, vật tư nông nghiệp, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật…;
 • Các phòng thử nghiệm/phòng kiểm nghiệm dược phẩm;
 • Các phòng thử nghiệm/phòng thí nghiệm cho các nền mẫu thiết bị điện và điện tử;
 • Các phòng thử nghiệm không phá hủy cho kết cấu xây dựng, cầu đường, giao thông…;
 • Các phòng hiệu chuẩn, phòng đo lường phục vụ mục đích đo lường và hiệu chuẩn các dụng cụ đo, các trang thiết bị đo lường, thiết bị đo lường.

2.2. Yêu cầu chung khi áp dụng chứng nhận ISO/IEC 17025:2017

 • Phòng thí nghiệm phải có sẵn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, các hệ thống và dịch vụ hỗ trợ cần thiết để quản lý và thực hiện các hoạt động thí nghiệm của mình;
 • Tất cả nhân sự của phòng thí nghiệm, cả nội bộ hoặc bên ngoài, có thể ảnh hưởng đến hoạt động thí nghiệm đều phải có năng lực, hành động một cách khách quan và thực hiện công việc đúng theo hệ thống quản lý của phòng thí nghiệm;
 • Phòng thí nghiệm phải lập thành văn bản các yêu cầu về năng lực đối với từng vị trí chức năng có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động thí nghiệm, bao gồm các yêu cầu về giáo dục, trình độ chuyên môn, đào tạo, kiến thức kỹ thuật, kỹ năng và kinh nghiệm;
 • Phòng thí nghiệm phải đảm bảo rằng nhân sự có năng lực thực hiện các hoạt động thí nghiệm mà họ chịu trách nhiệm và đánh giá mức độ nghiêm trọng của những sai lệch;
 • Lãnh đạo phòng thí nghiệm phải trao đổi thông tn với nhân sự về nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của họ.

3. Lợi ích khi áp dụng chứng nhận ISO 17025:2017 Khi đạt được chứng chỉ đào tọ về ISO/IEC 17025: 2017 bạn sẽ có thể: 

 • Nâng cao hình ảnh thương hiệu tổ chức của bạn;
 • Tạo kết nối kinh doanh mới;
 • Đạt được lợi thế cạnh tranh;
 • Tăng hiệu quả phòng thí nghiệm;
 • Có được nhiều hợp đồng để thử nghiệm và hiệu chuẩn;
 • Cung cấp khả năng cải tiến quy trình làm việc;
 • Cung cấp kết quả thí nghiệm đáng tin cậy và hiệu quả hơn;
 • Đạt được độ tin cậy của khách hàng.

4. Chương trình công nhận phòng thí nghiệm (VILAS) của BoA

Là một trong các chương trình công nhận của Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA):

 • Tổ chức và hoạt động phù hợp với ISO/IEC 17011:2017
 • Chuẩn mực đánh giá: ISO/IEC 17025:2017 và các yêu cầu bổ sung cho từng lĩnh vực cụ thể.
 • Là thành viên đầy đủ và ký thoả ước thừa nhận lẫn nhau MRA với:
 1. Tổ chức Công nhận Châu Á – Thái Bình Dương (APAC)
 2. Tổ chức Hợp tác Công nhận phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC)

Đến nay, hơn 1200 phòng thí nghiệm đã được BoA đánh giá và công nhận.

Các lĩnh vực công nhận:

 • Cơ 
 • Hoá 
 • Sinh 
 • Dược phẩm
 • Điện - Điện tử
 • Vật liệu xây dựng
 • Không phá huỷ
 • Đo lường hiệu chuẩn
 • An toàn sinh học
 • Y tế

Liên hệ ngay để được tư vấn nhanh chóng về:

 • Chỉ tiêu hiệu chuẩn, thử nghiệm.
 • Các chương trình đào tạo.
 • Tư vấn và báo giá thử nghiệm thành thạo.
 • Dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật (Thiết kế phòng thử nghiệm vi sinh, thẩm định kho lạnh, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng,...).

Hãy cùng chúng tôi tạo nên sự khác biệt về chất lượng và uy tín cho sản phẩm của bạn.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẮC KÝ (EDC-HCM)

 • Địa chỉ: 54 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
 • Hotline: (028) 2232 4268
 • Email: cskh@edchcm.com