Giỏ hàng

Kiểm nghiệm cà phê

Năm 2020, sản lượng cà phê Việt Nam đạt 1,8 triệu tấn với  diện tích trồng cà phê là 680.000 ha. Đến tháng 12/2020, sản lượng xuất khẩu cà phê đạt 1,51 triệu tấn cho thấy thị trưởng sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu cà phê có nhu cầu rất cao đòi hỏi các doanh nghiệp phải xây dựng các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cà phê để tăng sức cạnh tranh của mình trên thị trường.

1. Tại sao phải xây dựng các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cà phê

Việc xây dựng các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cà phê là cần thiết vì:

 • Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu cà phê: Việc xây dựng các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cà phê trước khi đưa sản phẩm ra thị trường sẽ giúp các đơn vị kinh doanh có thể kinh doanh hợp pháp và giới thiệu những thông tin cần thiết cho khách hàng từ đó làm tăng sự tin cậy, uy tín của doanh nghiệp đối với khách hàng.
 • Đối với các cơ sở quản lý nhà nước: Theo quy định, tại Việt Nam, nhằm quản lý và kiểm soát các sản phẩm trên thị trường, tất cả các loại cà phê sản xuất, chế biến trong nước hay nhập khẩu đều phải xây dựng các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cà phê đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn thực phẩm.

2. Các quy định về việc xây dựng các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cà phê

Việc xây dựng các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cà phê được quy định tại:

 • Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT về việc ban hành Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm. Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT về việc ban hành Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm.
 • QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.
 • QCVN 8-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm.

3. Hướng dẫn xây dựng các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cà phê

Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cà phê được chia thành 4 nhóm chính:

3.1. Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cà phê rang

Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cà phê rang gồm:

 • Tổng số vi sinh vật hiếu khí ở 30°C
 • Coliforms
 • E.coli
 • Cl. perfringens
 • B.cereus
 • Tổng số bào tử nấm men&nấm mốc
 • Arsen
 • Cadimi
 • Chì
 • Thủy Ngân
 • Orchatoxin A
 • Caffein

3.2.  Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cà bột pha phin

Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cà phê bột pha phin gồm:

 • Tổng số vi sinh vật hiếu khí ở 30°C
 • Coliforms
 • E.coli
 • Cl. perfringens
 • B.cereus
 • S.aureus
 • Tổng số bào tử nấm men&nấm mốc
 • Arsen
 • Cadimi
 • Chì
 • Thủy Ngân
 • Orchatoxin A
 • Caffein

3.3. Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cà bột hòa tan có sữa

Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cà phê hòa tan có sữa gồm:

 • Tổng số vi sinh vật hiếu khí ở 30°C
 • Coliforms
 • E.coli
 • Cl. perfringens
 • B.cereus
 • S.aureus
 • Tổng số bào tử nấm men&nấm mốc
 • Arsen
 • Cadimi
 • Chì
 • Thủy Ngân
 • Orchatoxin A
 • Caffein
 • Aflatoxin M1
 • Melamin

3.4. Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cà bột hòa tan không sữa

Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cà phê bột hòa tan không sữa gồm:

 • Tổng số vi sinh vật hiếu khí ở 30°C
 • Coliforms
 • E.coli
 • Cl. perfringens
 • B.cereus
 • S.aureus
 • Tổng số bào tử nấm men&nấm mốc
 • Arsen
 • Cadimi
 • Chì
 • Thủy Ngân
 • Orchatoxin A
 • Caffein

Trên đây là các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cà phê tham khảo chung cho các sản phẩm thuộc nhóm cà phê bao gồm cà phê rang, cà phê bột, cà phê hòa tan. Tuy nhiên trên thực tế, tùy thuộc vào đặc điểm của từng sản phẩm cụ thể mà doanh nghiệp có thể thêm hoặc giảm một vài chỉ tiêu sao cho phù hợp với từng sản phẩm nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí nhưng vẫn đảm bảo đúng yêu cầu của Bộ Y Tế đưa ra.


Liên hệ ngay để được tư vấn nhanh chóng về:

 • Chỉ tiêu hiệu chuẩn, thử nghiệm.
 • Các chương trình đào tạo.
 • Tư vấn và báo giá thử nghiệm thành thạo.
 • Dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật (Thiết kế phòng thử nghiệm vi sinh, thẩm định kho lạnh, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng,...).

Hãy cùng chúng tôi tạo nên sự khác biệt về chất lượng và uy tín cho sản phẩm của bạn.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẮC KÝ (EDC-HCM)

 • Địa chỉ: 54 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
 • Hotline: (028) 2232 4268
 • Email: cskh@edchcm.com