Giỏ hàng

Quy trình thử nghiệm phòng sạch - chỉ tiêu Vi sinh

1. Phạm vi áp dụng:

 • Đối tượng áp dụng: Phòng sạch 
 • Chỉ tiêu thử nghiệm: Chỉ tiêu vi sinh

2. Điều kiện môi trường: 

 • Phải kiểm tra các phép thử nghiệm, các thông số và khoảng chấp nhận có phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật tính năng của nó hay không.
 • Tuân theo sự chỉ dẫn an toàn của phòng sạch hoặc vùng sạch. Thực hiện đảm bảo quy trình an toàn khi tiếp xúc với các nguồn/ khu vực có thể gây nhiễm; sử dụng các đồ bảo hộ phù hợp cho từng khu vực, hoặc thao tác thử nghiệm, với thiết bị trong suốt quá trình vào và ra.

3. Thực hành hiệu chuẩn/thử nghiệm: 

Bước 1: Thiết bị

Thử nghiệmThiết bịMô tảThời hạn hiệu chuẩn
Vi sinhMáy lấy mẫu không khíThể tích hút: 10 – 9900 lít
Vận tốc: 100 l/phút (đĩa 90 mm)
Thời gian chờ: đến 60 phút
Không yêu cầu
Môi trường vi sinhCác loại môi trường thạch dinh dưỡng cho sự phát triển vi khuẩn và vi nấm; không có chất ức chế.Không yêu cầu

 

Bước 2: Chuẩn bị thử nghiệm

 • Tất cả các phương tiện thử nghiệm phải hoạt động tốt và luôn sẵn sàng để sử dụng vào việc thử nghiệm.
 • Trước khi bắt đầu và sau khi thử nghiệm phòng sạch ở mỗi phép đo cần ghi lại các thông số yêu cầu của mỗi phép đo.
 • Một số phép đo cần ổn định trước khi thử nghiệm. 

Bước 3: Xác định vị trí lấy mẫu

 • Chia diện tích phòng thành các ô lưới để lấy mẫu. Có thể sử dụng vị trí lấy mẫu trùng với vị trí lấy mẫu xác định cấp độ sạch của phòng.
 • Có thể chọn thêm vị trí lấy mẫu mà tại đó có mật độ hoạt động cao hoặc sự di chuyển của người làm việc.
 • Vùng phía sau và xung quanh cửa, air-lock nên được lấy mẫu.

Bước 4: Môi trường lấy mẫu

 • Môi trường được sử dụng bao gồm môi trường đặc và/hoặc môi trường lỏng.
 • Môi trường lấy mẫu được mô tả như Bảng 01.

Bảng 01. Môi trường lấy mẫu cho thử nghiệm vi sinh

Kiểu lấy mẫuPhương pháp lấy mẫuMôi trường sử dụngThời gian, nhiệt độ ủ
Vi khuẩnVi nấmVi khuẩnVi nấm
Lấy mẫu không khíThiết bị lấy mẫu không khíSoybean-casein digest medium hoặc tương đươngSoybean-casein digest medium hoặc tương đương 
Sabouraud
35 ± 2 °C; ít nhất 72 giờ25 ± 2 °C; ít nhất 120 giờ
Lấy mẫu bề mặt    Đĩa tiếp xúcNutrient agar
Soybean-casein digest medium hoặc tương đương
Soybean-casein digest medium hoặc tương đương 
Sabouraud
ntnt
Quét tăm bôngTransport mediumTransport mediumntnt
Nutrient agarSoybean-casein digest medium hoặc tương đương
Sabouraud

Ghi chú: - nt: như trên.

Bước 5: Lấy mẫu không khí

 • Sử dụng thiết bị lấy mẫu không khí để lấy mẫu.
 • Vị trí lấy mẫu theo theo quy trình QTHC/EDC-HCM/03
 • Ít nhất phải lấy 1 m³ không khí ở mỗi vị trí.
 • Để đảm bảo không khí phòng không bị ảnh hưởng bởi người thao tác, thiết bị lấy mẫu được cài đặt sao cho lấy mẫu sau ít nhất 30 giây, đủ thời gian cho người thao tác rời khỏi phòng. 
 • Thời gian lấy mẫu phụ thuộc vận tốc lấy mẫu của thiết bị.
 • Thời gian ủ theo Bảng 01.
 • Ghi và đọc kết quả.

Bước 6: Lấy mẫu bề mặt

 • Lấy mẫu bề mặt được thực hiện để lấy mẫu ở những vùng có nguy cơ cao; tại bề mặt thiết bị, cơ sở vật chất và con người.
 • Thử nghiệm được thực hiện khi kết thúc tất cả công việc của phòng.
 • Mô tả các vị trí lấy mẫu vào sơ đồ.
 • Lấy mẫu bề mặt bằng đĩa tiếp xúc được thực hiện ở bề mặt phẳng.
 • Lấy mẫu bề mặt bằng tăm bông tại các vị trí mà phương pháp đĩa tiếp xúc không thực hiện được (vd: góc, khe hẹp,…). Dùng tăm bông vô trùng lấy mẫu vùng diện tích trong khoảng 24 – 30 cm2. Sau đó, tăm bông được nhúng vào transport medium và chuyển lên trên thạch dinh dưỡng.
 • Thời gian ủ theo Bảng 01.
 • Ghi và đọc kết quả.  

Bước 7: Đánh giá số liệu

 • Kết quả chấp nhận theo Bảng 02

Bảng 02. Khoảng chấp nhận thử nghiệm vi sinh

Cấp sạchMẫu không khí (%)Đĩa 90 mm trong 4 giờ phơi trần (%)Đĩa tiếp xúc hoặc tăm bông (%)Găng tay hoặc áo quần (%)
Isolator/RABs
Cao hơn ISO 5
< 0,1< 0,1< 0,1< 0,1
ISO 5< 1< 1< 1< 1
ISO 6< 3< 3< 3< 3
ISO 7< 5< 5< 5< 5
ISO 8< 10< 10< 10< 10

Liên hệ ngay để được tư vấn nhanh chóng về:

 • Chỉ tiêu hiệu chuẩn, thử nghiệm.
 • Các chương trình đào tạo.
 • Tư vấn và báo giá thử nghiệm thành thạo.
 • Dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật (Thiết kế phòng thử nghiệm vi sinh, thẩm định kho lạnh, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng,...).

Hãy cùng chúng tôi tạo nên sự khác biệt về chất lượng và uy tín cho sản phẩm của bạn.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẮC KÝ (EDC-HCM)

 • Địa chỉ: 54 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
 • Hotline: (028) 2232 4268
 • Email: cskh@edchcm.com