Giỏ hàng

Trang chủ

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Sắc ký (EDC–HCM) do TS. Diệp Ngọc Sương thành lập, với trên 40 năm kinh nghiệm giảng dạy, đào tạo và làm dịch vụ kiểm nghiệm, đã từng bước định hướng và đưa EDC-HCM là đơn vị đi đầu trong trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng, đào tạo chuyên sâu, tư vấn hệ thống quản lý chất lượng, dịch vụ kiểm tra – bảo trì – hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm. Các dịch vụ của EDC-HCM gồm: Đào tạo ngắn hạn cơ bản và chuyên sâu thuộc lĩnh vực PTN đặc biệt là lĩnh vực kiểm tra chất lượng như: GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, AAS, hóa lý cổ điển Dịch vụ bảo trì – kiểm tra – hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường Cung cấp các chương trình thử nghiệm thành thạo lĩnh vực hóa học và vi sinh.