Giỏ hàng

Hiệu chuẩn là gì? Quy trình hiệu chuẩn thiết bị đo lường

1. Hiệu chuẩn là gì?

Trong quá trình sử dụng, thiết bị sẽ bị môi trường và độ trôi làm ảnh hưởng theo thời gian, lâu dần dẫn đến thiếu chính xác. Ta không thể loại bỏ hoàn toàn sai lệch, nhưng nó có thể được kiểm soát thông qua hiệu chuẩn. Hiệu chuẩn để đảm bảo rằng các phép đo là chính xác và trong giới hạn đo lường cho phép cần thiết của thiết bị đo.

 • Hiệu chuẩn là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo.
 • Chuẩn đo lường là phương tiện kỹ thuật để thể hiện, duy trì đơn vị đo của đại lượng đo và được dùng làm chuẩn để so sánh với phương tiện đo hoặc chuẩn đo lường khác.
 • Chất chuẩn là một loại chuẩn đo lường đặc biệt có độ đồng nhất và ổn định nhất định đối với một hoặc một số thuộc tính. Chất chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị, phương tiện đo, đánh giá phương pháp đo hoặc để xác định giá trị về thành phần, tính chất của vật liệu hoặc chất khác.
 • Hiệu chỉnh là việc sử dụng các phương tiện đo lường chuẩn để kiểm tra sai số đo đạc của thiết bị theo 1 tiêu chuẩn nhất định, đưa các thiết bị, máy móc bị sai lệch quay về giới hạn sai số cho phép của nhà sản xuất hoặc đơn vị quản lý chất lượng yêu cầu.

2. Quy trình hiệu chuẩn thiết bị đo lường

2.1 Lập danh mục các thiết bị đo kiểm cần hiệu chuẩn

 • Căn cứ vào mức độ chính xác của các thiết bị đo kiểm phục vụ cho công tác thử nghiệm.
 • Căn cứ vào yêu cầu về độ chính xác cần đạt được đối với thiết bị đo kiểm của các phòng hóa lý, phòng vi sinh và phòng môi trường để lập danh mục các thiết bị đo kiểm cần hiệu chuẩn

2.2 Lập kế hoạch hiệu chuẩn các thiết bị đo kiểm

 • – Căn cứ vào danh mục các thiết bị đo kiểm cần hiệu chuẩn để lập kế hoạch hiệu chuẩn các thiết bị đo theo chu kỳ hiệu chuẩn.
 • Căn cứ vào mức độ chính xác và độ phức tạp của thiết bị đo và khả năng của các phương tiện hiệu chuẩn hiện có để lập kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị đo kiểm theo dạng hiệu chuẩn nội bộ hoặc hiệu chuẩn bên ngoài.

2.3 Kiểm tra kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị đo kiểm

 • Căn cứ vào số lượng mẫu, kế hoạch phân tích và kế hoạch trả để kiểm tra kế hoạch hiệu chuẩn các thiết bị đo kiểm của phòng/ban.
 • Tổng hợp các kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị đo kiểm của các phòng để trình Giám đốc phòng thử nghiệm

2.4 Duyệt kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị đo kiểm

 • Nhân viên quản lý chất lượng xem xét toàn bộ kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị đo kiểm của phòng thử nghiệm trước khi chuyển cho phòng Kế hoạch.
 • Phòng Kế hoạch kiểm tra về kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị đo kiểm của phòng thử nghiệm.
 • Trong quá trình kiểm tra, nếu thấy cần phải chỉnh sửa thì chuyển về cho phòng thử nghiệm để chỉnh sửa.
 • Chuyển kế hoạch của phòng thử nghiệm cho Ban giám hiệu xem xét và phê duyệt

2.5 Tổ chức thực hiện hiệu chuẩn nội bộ

 • Căn cứ vào kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị đo kiểm đã được phê duyệt, tổ chức thực hiện hiệu chuẩn nội bộ.

2.6 Tổ chức hiệu chuẩn bên ngoài

 • Căn cứ vào kế hoạch hiệu chuẩn đã được phê duyệt, tổ chức hiệu chuẩn bên ngoài.
 • Liên hệ Trung tâm hiệu chuẩn bên ngoài để đưa các thiết bị đo kiểm đi hiệu chuẩn bên ngoài.

2.7 Kiểm tra, đánh giá kết quả hiệu chuẩn thiết bị đo kiểm

 • Kiểm tra việc thực hiện hiệu chuẩn nội bộ
 • Đánh giá kết quả hiệu chuẩn nội bộ: nếu kết quả hiệu chuẩn không phù hợp với mục đích sử dụng, tiến hành dán nhãn “không sử dụng”và thông báo cho bộ phận có thiết bị hiệu chuẩn để có biện pháp xử lý thích hợp.

2.8 Kiểm tra tiến độ và nghiệm thu kết quả hiệu chuẩn bên ngoài

 • Căn cứ vào nội dung hợp đồng với Trung tâm hiệu chuẩn bên ngoài, kiểm tra tiến độ và nghiệm thu kết quả hiệu chuẩn.
 • Chuyển giao thiết bị đã hiệu chuẩn cho phòng thử nghiệm.
 • Căn cứ vào kết quả đánh giá và nghiệm thu thiết bị hiệu chuẩn để cập nhật dữ liệu vào phiếu hiệu chuẩn nội bộ
 • Trong quá trình sử dụng; nếu phát hiện thiết bị đo kiểm có độ chính xác không phù hợp với yêu cầu thì dán nhãn “không sử dụng” và thông báo tới bộ phận liên quan để có biện pháp xử lý.

Liên hệ ngay để được tư vấn nhanh chóng về:

 • Chỉ tiêu hiệu chuẩn, thử nghiệm.
 • Các chương trình đào tạo.
 • Tư vấn và báo giá thử nghiệm thành thạo.
 • Dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật (Thiết kế phòng thử nghiệm vi sinh, thẩm định kho lạnh, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng,...).

Hãy cùng chúng tôi tạo nên sự khác biệt về chất lượng và uy tín cho sản phẩm của bạn.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẮC KÝ (EDC-HCM)

 • Địa chỉ: 54 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
 • Hotline: (028) 2232 4268
 • Email: cskh@edchcm.com