Giỏ hàng

PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ PHÒNG SẠCH

PHÒNG THÍ NGHIỆM ▼À PHÒNG SẠCH

𝐶𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑢̛̣ 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑣𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖́ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑠𝑎̣𝑐ℎ, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑐𝑎̉ ℎ𝑎𝑖 đ𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑣𝑢̣ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑢̣𝑐 đ𝑖́𝑐ℎ: 𝑡ℎ𝑢̛̉ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚. 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖́ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑙𝑎̣̂𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑢̣𝑐 đ𝑖́𝑐ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̛́𝑢 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 '𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑠𝑎̣𝑐ℎ' 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑦 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑑𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚, 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑠𝑜𝑎́𝑡 𝑠𝑢̛̣ 𝑜̂ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̃𝑚.


📀 𝑷𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝒔𝒂̣𝒄𝒉 𝒍𝒂̀ 𝒈𝒊̀?
Phòng sạch là môi trường được kiểm soát ô nhiễm
Phòng sạch là phòng được thiết kế đặc biệt để duy trì mức độ ô nhiễm thấp. Những môi trường này có thể được tìm thấy ở nhiều nơi khác nhau, bao gồm các nhà máy sản xuất hoặc trạm nghiên cứu khoa học; chúng thường được sử dụng để duy trì sự sạch sẽ trong các quy trình như máy móc tạo mẫu có vi khuẩn trên các bề mặt, nơi cũng có không gian làm việc mở tiếp xúc trực tiếp với không khí bên ngoài có thể mang các hạt khác vào không gian làm việc của bạn (ví dụ: nếu bạn không mặc đồ bảo hộ).


📀 𝑷𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒊́ 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒍𝒂̀ 𝒈𝒊̀?
Phòng thí nghiệm là nơi diễn ra nghiên cứu và phát triển khoa học. Đó là khu vực chứa các dụng cụ được sử dụng để nghiên cứu, hệ thống hóa hoặc định lượng các đối tượng quan tâm với tính đồng nhất được kiểm soát trong các điều kiện như nhiệt độ, độ ẩm, v.v. Có nhiều loại phòng thí nghiệm trên khắp thế giới nhưng những phòng thí nghiệm hiện đại sử dụng tất cả các tài nguyên này để đảm bảo chúng đạt chất lượng kết quả.
 
Vui lòng gọi EDC-HCM cho tất cả nhu cầu về Hiệu chuẩn, Đào tạo & cung cấp giải pháp. Quý khách điền đầy đủ thông tin vào thẻ "HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN" trên website của EDC-HCM, chúng tôi sẽ có bộ phận phụ trách liên hệ lại để tư vấn cho Quý Khách hàng.

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được tư vấn tốt nhất:

  • Trung tâm Đào tạo & Phát triển Sắc ký (EDC-HCM)
  • Địa chỉ: 54 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (028) 2232 4268
  • Email: cskh@edchcm.com