Giỏ hàng

Khái niệm về đo lường, đánh giá và hiệu chuẩn thiết bị

1. Đo lường

 • Đo lường là một khái niệm chuyên dùng để chỉ sự so sánh một vật hay hiện tượng với một thước đo hay chuẩn mực, có khả năng trình bày kết quả dưới dạng thông tin định lượng hoặc định tính. Nói cách khác, đo lường liên quan đến việc sử dụng các con số vào quá trình lượng hoá các sự kiện, hiện tượng hay thuộc tính (định lượng/ đo lường về số lượng).
 • Trong vật lý và công nghệ, đo lường được thực hiện bằng cách so sánh giữa đại lượng vật lý cần đo với đại lượng vật lý cùng thể loại, nhưng ở những điều kiện tiêu chuẩn (thường là không thay đổi theo thời gian) gọi là đơn vị đo. Việc đo này đem lại một con số thể hiện mối liên hệ về độ lớn giữa đại lượng cần đo và đơn vị đo. Đồng thời, nếu có thể, đo lường cũng cho biết sai số của con số trên (sai số phép đo)

 
2. Đánh giá
 • Đánh giá trong lĩnh vực khoa học & công nghệ là một quá trình thu thập, tổng hợp, và diễn giải thông tin về đối tượng cần đánh giá (ví dụ như kiến thức, kĩ năng, năng lực của nhân sự; kế hoạch đào tạo; chính sách chất lượng), qua đó hiểu biết và đưa ra được các quyết định cần thiết về đối tượng.
 • Đánh giá dịch vụ hiểu chuẩn là quá trình thu thập, tổng hợp, diễn giải thông tin liên quan đến hoạt động hiệu chuẩn và trải nghiệm của khách hàng nhằm xác định những dịch vụ nào đã làm tốt, chưa làm tốt và cảm nhận của khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ. Từ đó đưa ra quyết định phù hợp tiếp theo trong quá trình phát triển và mở rộng dịch vụ.
 • Đánh giá kết quả hiệu chuẩn là quá trình thu thập thông tin về kết quả hiệu chuẩn của thiết bị và được diễn giải bằng số liệu/chữ hoặc nhận xét của kỹ thuật viên, từ đó biết được mức độ đạt được của thiết bị trong tiêu chuẩn quốc tế đang được sử dụng hoặc trong tiêu chí đánh giá trong nhận xét của kỹ thuật viên.
3. Hiệu chuẩn thiết bị
 • Hiệu chỉnh thiết bị Là “hoạt động so sánh giá trị của đại lượng thể hiện bằng phương tiện đo với giá trị tương ứng thể hiện bằng chuẩn đo lường” nhằm xác định sự sai khác của các giá trị đo được với chuẩn đo lường được sử dụng nhằm để quyết định xem thiết bị đo lường có độ chính xác phù hợp với yêu cầu của phép đo.
 • Hiệu chuẩn thiết bị, về mặt pháp luật, là một hoạt động tự nguyện được các đơn vị sử dụng thiết bị đo thực hiện phục vụ cho mục đích kiểm soát nội bộ của mình.
 • Việc hiệu chuẩn thiết bị  có thể được thực hiện bởi nội bộ cơ sở (nếu có đủ điều kiện kỹ thuật và năng lực nhân sự) hoặc bởi một đơn vị cung cấp dịch vụ kỹ thuật bên ngoài. Tình trạng thiết bị hiệu chuẩn, thông thường, được nhận biết thông quả Tem hiệu chuẩn và Kết quả hiệu chuẩn

Liên hệ ngay để được tư vấn nhanh chóng về:

 • Chỉ tiêu hiệu chuẩn, thử nghiệm.
 • Các chương trình đào tạo.
 • Tư vấn và báo giá thử nghiệm thành thạo.
 • Dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật (Thiết kế phòng thử nghiệm vi sinh, thẩm định kho lạnh, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng,...).

Hãy cùng chúng tôi tạo nên sự khác biệt về chất lượng và uy tín cho sản phẩm của bạn.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẮC KÝ (EDC-HCM)

 • Địa chỉ: 54 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
 • Hotline: (028) 2232 4268
 • Email: cskh@edchcm.com