Giỏ hàng

VỀ EDC-HCM

Năm 1997: Trung tâm Đào tạo và Phát triển Sắc ký (EDC-HCM) do TS. Diệp Ngọc Sương thành lập, với trên 40 năm kinh nghiệm giảng dạy, đào tạo và làm dịch vụ kiểm nghiệm, đã từng bước định hướng và đưa EDC-HCM là đơn vị đi đầu trong trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng, đào tạo chuyên sâu, tư vấn hệ thống quản lý chất lượng, dịch vụ kiểm tra – bảo trì – hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm. Các dịch vụ của EDC-HCM gồm: Đào tạo ngắn hạn cơ bản và chuyên sâu thuộc lĩnh vực PTN đặc biệt là lĩnh vực kiểm tra chất lượng như: GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, AAS, hóa lý cổ điển Dịch vụ bảo trì – kiểm tra – hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, cung cấp các chương trình thử nghiệm thành thạo lĩnh vực hóa học và vi sinh.

EDC-HCM rất mong được hợp tác với Quý khách hàng trong thời gian tới.