• (028) 22324268 - 0908705811
  • kimthuyedc@gmail.com

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Trong nhiều năm qua, Trung Tâm Đào Tạo và Phát Triển Sắc Ký (EDC-HCM) đã tổ chức tốt các khóa đào tạo ngắn hạn cơ bản và chuyên sâu thuộc lĩnh vực PTN đặc biệt là lĩnh vực kiểm tra chất lượng. Với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm luôn luôn cập nhật những tiến bộ về thiết bị phân tích hiện đại và các yêu cầu ngày càng cao về kiểm tra chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn, qui trình quốc tế và Việt Nam.

            EDC-HCM luôn cố gắng tổ chức các khóa đào tạo đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao, đa dạng và khắt khe của khách hàng, chuyển giao kỹ thuật cao trong phân tích kiểm nghiệm. Ngoài ra, Trung tâm thực hiện các chương trình đào tạo theo yêu cầu, tại chỗ trên thiết bị của khách hàng.

Bên cạnh việc tổ chức khóa đào tạo, một thế mạnh khác của Trung tâm là thực hiện các dịch vụ tư vấn về xây dựng hệ thống quản lý chất lượng như ISO/IEC 17025:2005, ISO 9001:2008,…, tổ chức các chương trình TNTT và  kiểm tra và hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm với đội ngũ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm.


Kiểm tra và hiệu chuẩn các thiết bị đo lường phòng thí nghiệm

Từ ngày 13/03/2017 đến ngày 16/03/2017

ĐỊA ĐIỂM:

163 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

HỌC PHÍ 3,000,000VNĐ

NỘI DUNG

1.  Phương tiện đo lường khối lượng (Lý thuyết và thực hành) (Theo Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam (ĐLVN) ban hành năm 2009

                  – Giới thiệu về đo lường khối lượng.

                  – Cấp chính xác của cân và quả cân.                  

                  – Lắp đặt, kiểm tra độ chính xác, sử dụng và hiệu chuẩn cân phân tích.

2.  Phương tiện đo lường thể tích (Lý thuyết và thực hành)

                  – Giới thiệu về đo lường thể tích.                  

                  – Các loại phương tiện đo thể tích và cấp chính xác.

                  – Sử dụng và hiệu chuẩn các dụng cụ đo thể tích trong phòng thí nghiệm.

3.  Phương tiện đo lường nhiệt (Lý thuyết và thực hành)

                  – Giới thiệu về đo lường nhiệt độ.

                  – Các dụng cụ đo nhiệt: nhiệt kế thủy tinh thủy ngân, nhiệt kế lưỡng kim, nhiệt kế áp suất, nhiệt kế điện trở, cặp nhiệt điện và các thiết bị nhiệt: tủ sấy, tủ ấm, lò nung.

                  – Sử dụng và hiệu chuẩn các thiết bị nhiệt, dụng cụ đo nhiệt độ trong PTN.

4.  Máy đo pH (Lý thuyết và thực hành)

                  – Tổng quan về pH.                  

                  – Đo pH, kiểm tra, hiệu chuẩn máy đo pH.

                  – Bảo quản điện cực và máy đo.