• (028) 22324268 - 0908705811
 • kimthuyedc@gmail.com

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Trong 20 năm qua, Trung Tâm Đào Tạo và Phát Triển Sắc Ký (EDC-HCM) đã tổ chức tốt các khóa đào tạo ngắn hạn cơ bản và chuyên sâu thuộc lĩnh vực PTN, đặc biệt là phân tích kiểm tra chất lượng. Với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm luôn luôn cập nhật những tiến bộ về thiết bị phân tích hiện đại và các yêu cầu ngày càng cao về kiểm tra chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn, qui trình quốc tế và quốc gia.

EDC - HCM luôn nỗ lực tổ chức các khóa đào tạo đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao, đa dạng và khắt khe của khách hàng, chuyển giao kỹ thuật cao trong phân tích kiểm nghiệm. Ngoài ra, Trung tâm thực hiện các chương trình đào tạo theo yêu cầu tại chỗ trên thiết bị của khách hàng.


Kỹ thuật lấy mẫu trong phân tích môi trường không khí, nước và đất

Từ ngày 29/05/2018 đến ngày 31/05/2018

ĐỊA ĐIỂM:

163 - Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

HỌC PHÍ 2,500,000VNĐ

NỘI DUNG

1. Lấy mẫu không khí

 • Xác định các thông số quan trắc từ nguồn gốc phát sinh
 • Quan trắc môi trường không khí xung quanh và khí thải công nghiệp: xây dựng chương trình quan trắc, kế hoạch thực hiện.
 • Giới thiệu các tiêu chuẩn quy định chất lượng môi trường khí hiện hành.
 • Hướng dẫn đo đạc/lấy mẫu không khí xung quanh.
 • Hướng dẫn đo đạc/lấy mẫu khí thải tại nguồn.
 • Kỹ thuật bảo quản và lưu giữ mẫu đưa về PTN phân tích.

 

2. Lấy mẫu nước

 • Xác định các thông số quan trắc từ nguồn gốc phát sinh
 • Thiết kế chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu nước.
 • Kỹ thuật bảo quản và lưu giữ mẫu nước.
 • Hướng dẫn đảm bảo chất lượng lấy mẫu và lưu giữ mẫu nước.
 • Hướng dẫn lấy mẫu nước thải.
 • Hướng dẫn lấy mẫu nước mặt lục địa, nước ngầm

 

3. Lấy mẫu đất

 • Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu đất
 • Kỹ thuật lấy mẫu đất
 • Bảo quản mẫu đất cho phân tích các thông số tương ứng

Các Anh Chị có nhu cầu lưu trú tại TP.HCM  xin liên hệ các Khách Sạn gần địa điểm đào tạo:

1. Khách sạn An Vui – 45/2N (số mới 57/6/7 ) Điện Biện Phủ, P.15,

Q. Bình Thạnh, TP. HCM (gần cầu Điện Biên Phủ)

Điện thoại: 028. 35141075 – 028.38996517

2. Khách sạn Tân Đông Kinh – 88 Nguyễn Cửu Vân, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 028. 38403913 – 028. 38990474

3. Khách sạn Phương Châu – 141 Nguyễn Cửu Vân, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM                         

Điện thoại: 028. 38996225


Học viên tham gia khóa học mang theo 2 tấm hình 3x4.

- Để biết thêm thông tin chi tiết về các khóa học vui lòng liên hệ:

  Vũ Hoàng Duy Khánh – ĐT : (028) 3510 6997 / 098 765 1508

- Email: daotao@edchcm.com  - Web: www.edchcm.com