Giỏ hàng

Sắc ký là gì? Các kỹ thuật sắc ký được dùng trong thí nghiệm

Sắc ký dựa trên khái niệm hệ số phân vùng. Phân vùng chất tan giữa hai dung môi là bất biến. Ứng dụng của sắc ký dựa trên việc chúng ta tạo một dung môi bất động (bằng cách hấp phụ trên ma trận hỗ trợ rắn) và một thiết bị dịch chuyển. Nếu ma trận hỗ trợ hoặc pha tĩnh là cực như giấy, silica,…thì đó là sắc ký pha thuận còn nếu nó không phân cực (C-18) thì đó là pha ngược lại.
1. Sắc ký là gì?
2. Mục đích sử dụng của sắc ký
3. Các thuật ngữ sắc ký
4. Các kỹ thuật sắc ký
4.1. Sắc ký cột
4.2. Sắc ký Phosphocellulose
4.3. Sắc ký giấy
4.3. Sắc ký lớp mỏng (TLC)
4.4. Sắc ký dịch chuyển

1. Sắc ký là gì?
Sắc ký là một kỹ thuật phòng thí nghiệm để tách hỗn hợp. Hỗn hợp này được hòa tan trong một chất lỏng gọi là pha động, di chuyển qua một môi trường chứa vật liệu khác gọi là pha tĩnh. Các thành phần khác nhau của hỗn hợp di chuyển ở tốc độ khác nhau, khiến chúng tách ra. Sự phân tách dựa trên việc phân vùng khác biệt giữa các pha di động và tĩnh. Sự khác biệt trong hệ số phân vùng của hợp chất dẫn đến sự lưu giữ vi sai trên pha tĩnh, từ đó ảnh hưởng đến sự phân tách.

2. Mục đích sử dụng của sắc ký
Sắc ký có thể là dùng để chuẩn bị hoặc phân tích:

- Sắc ký chuẩn bị được dùng để tách các thành phần của hỗn hợp để sử dụng cho các thí nghiệm sau này, thay vì phân tích. Đây được coi như một hình thức tinh chế.

- Sắc ký phân tích thường được thực hiện với lượng vật liệu nhỏ hơn và để thiết lập sự hiện diện hoặc đo tỷ lệ tương đối của chất phân tích trong hỗn hợp. Cả hai không loại trừ lẫn nhau. 

3. Các thuật ngữ sắc ký
- Chất phân tích là chất cần tách trong quá trình sắc ký. Nó thường là những chất cần thiết phải lấy hỗn hợp ban đầu.

- Sắc ký phân tích được sử dụng để xác định sự tồn tại và nồng độ chất phân tích trong mẫu.

- Pha liên kết là pha tĩnh được liên kết cộng hóa trị với các hạt hỗ trợ hoặc thành trong của ống cột.

- Sắc ký đồ là đầu ra trực quan của sắc ký. Trong trường hợp phân tách tối ưu, các đỉnh hoặc mẫu khác nhau trên sắc ký đồ tương ứng với các thành phần khác nhau của hỗn hợp được tách.