Giỏ hàng

Đào tạo và cung cấp giải pháp chất lượng

1. Đào tạo:

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Sắc ký (EDC HCM) chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ thuật, hệ thống và công cụ quản lý cùng các giải pháp nâng cao hệ thống quản lý chất lượng của ISO 17025 và ISO 15189.

Năng lực và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm cung cấp dịch vụ đào tạo và cung cấp giải pháp nâng cao hệ thống quản lý chất lượng cùng với đội ngũ giảng viên, chuyên gia cộng tác viên nhiều năm kinh nghiệm được đào tạo bài bản trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Dịch vụ đào tạo và cung cấp giải pháp của EDC HCM có những đặc trưng sau:

 • Kỹ thuật đào tạo, hướng dẫn nhất quán, chuyên nghiệp và luôn được cập nhật.
 • Chương trình đào tạo, hướng dẫn được thiết kế riêng theo đặc thù từng khách hàng.
 • Giảng viên, chuyên gia hướng dẫn có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp lĩnh vực đào tạo, hướng dẫn.
 • Đào tạo áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý, công cụ nâng cao năng suất - chất lượng linh hoạt, có hiệu quả và có hướng tích hợp với các hệ thống quản lý khác sẵn có của tổ chức, doanh nghiệp.
 • Đào tạo và hướng dẫn gắn liền với thực hành, trên cơ sở giải quyết các tình huống thực tế giúp học viên nâng cao khả năng áp dụng vào thực tiễn.

2. Cung cấp giải pháp chất lượng

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Sắc ký (EDC HCM) chuyên cung cấp giải pháp hướng dẫn xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý, các công cụ quản lý chất lượng:

 • Các hệ thống quản lý như: OHSAS 18001, ISO/IEC 17025, 17020, ISO 17021, ISO 15189, VietGAP, GlobalGAP, ISO/TS 29001, ISO/TS 16949, ISO/IEC 27001, ISO 50001, ISO 31000, …
 • Các công cụ quản lý chất lượng như: 5S, Kaizen, Duy trì năng suất toàn diện (TPM), Quản lý tinh gọn (Lean), 6 sigma, Quản lý chất lượng toàn diện (TQM), hệ thống thẻ điểm cân bằng (BSC), Các chỉ số đo lường chính (KPIs),  bảy công cụ thống kê dùng kiểm soát chất lượng (SPC), bảy công cụ mới dùng trong quản lý, Đối sánh và thực hành tốt nhất (bench marking and Best practice), quản lý công việc hàng ngày, Kỹ thuật công nghiệp (IE), Chi phí chất lượng (COQ), nhận dạng và loại bỏ các lãng phí, …

3. Quy trình xây dựng & áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025

3.1. Bước 1: Tiếp nhận và xem xét yêu cầu

EDC-HCM tiếp nhận và xem xét yêu cầu khách hàng về hướng dẫn xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng Phòng thử nghiệm theo ISO/IEC 17025.

3.2. Bước 2: Lập và ký hợp đồng

+ EDC-HCM thực hiện báo giá, lập dự thảo hợp đồng.

+ EDC-HCM thực hiện ký hợp đồng với khách hàng sau khi thống nhất nội dung của hợp đồng.

3.3. Bước 3: Chuẩn bị hướng dẫn

EDC-HCM thông báo Tổ chuyên gia đồng hành hướng dẫn khách hàng thực hiện xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng Phòng thử nghiệm theo ISO/IEC 17025.

3.4. Bước 4: Đánh giá sơ bộ và lập kế hoạch hướng dẫn

Tổ chuyên gia thực hiện đánh giá sơ bộ Hệ thống quản lý chất lượng Phòng thử nghiệm theo ISO/IEC 17025 của khách hàng và lập kế hoạch hướng dẫn.

3.5. Bước 5: Đào tạo

EDC HCM thực hiện đào tạo Hệ thống quản lý chất lượng Phòng thử nghiệm theo ISO/IEC 17025 cho khách hàng, xác định tài liệu các nội dung cần thiết sẽ thực hiện để đáp ứng yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng.

3.6. Bước 6: Hướng dẫn xây dựng và quản lý áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

Tổ chuyên gia hướng dẫn xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng Phòng thử nghiệm theo ISO/IEC 17025, thực hiện các điều chỉnh cần thiết đối với hệ thống quản lý chất lượng.

3.7. Bước 7: Đào tạo đánh giá nội bộ

Tổ chuyên gia đào tạo đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng Phòng thử nghiệm theo ISO/IEC 17025 cho bộ phận QA/QC của khách hàng và cấp giấy chứng nhận đã qua đào tạo.

3.8. Bước 8: Tổ chức đánh giá nội bộ và hướng dẫn khắc phục

Tổ chuyên gia hướng dẫn bộ phận QA/QC của khách hàng tổ chức thực hiện hoạt động đánh giá nội bộ và hướng dẫn khắc phục các kết quả đánh giá nội bộ.

️3.9. Bước 9: Hướng dẫn xem xét của Lãnh đạo và đăng ký chứng nhận với Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)

Tổ chuyên gia hướng dẫn khách hàng tổ chức đợt xem xét của lãnh đạo để xem xét toàn bộ hệ thống quản lý chất lượng trước kho đánh giá chứng nhận với Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA), đồng thời hướng dẫn khách hàng liên hệ Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) để thực hiện các thủ tục đánh giá chứng nhận.

3.10. Bước 10: Hướng dẫn khắc phục kết quả đánh giá chứng nhận và nộp hồ sơ

Tổ chuyên gia hướng dẫn khách hàng khắc phục kết quả đánh giá chứng nhận và nộp hồ sơ cho Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA).

3.11. Bước 11: Nhận chứng nhận và kết thúc dự án

Khách hàng nhận giấy chứng nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 của Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) và phối hợp với EDC-HCM thực hiện nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.


Liên hệ ngay để được tư vấn nhanh chóng về:

 • Chỉ tiêu hiệu chuẩn, thử nghiệm.
 • Các chương trình đào tạo.
 • Tư vấn và báo giá thử nghiệm thành thạo.
 • Dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật (Thiết kế phòng thử nghiệm vi sinh, thẩm định kho lạnh, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng,...).

Hãy cùng chúng tôi tạo nên sự khác biệt về chất lượng và uy tín cho sản phẩm của bạn.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẮC KÝ (EDC-HCM)

 • Địa chỉ: 54 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
 • Hotline: (028) 2232 4268
 • Email: cskh@edchcm.com