• (028) 22324268 - 0908705811
  • kimthuyedc@gmail.com

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Trong nhiều năm qua, Trung Tâm Đào Tạo và Phát Triển Sắc Ký (EDC-HCM) đã tổ chức tốt các khóa đào tạo ngắn hạn cơ bản và chuyên sâu thuộc lĩnh vực PTN đặc biệt là lĩnh vực kiểm tra chất lượng. Với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm luôn luôn cập nhật những tiến bộ về thiết bị phân tích hiện đại và các yêu cầu ngày càng cao về kiểm tra chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn, qui trình quốc tế và Việt Nam.

            EDC-HCM luôn cố gắng tổ chức các khóa đào tạo đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao, đa dạng và khắt khe của khách hàng, chuyển giao kỹ thuật cao trong phân tích kiểm nghiệm. Ngoài ra, Trung tâm thực hiện các chương trình đào tạo theo yêu cầu, tại chỗ trên thiết bị của khách hàng.

Bên cạnh việc tổ chức khóa đào tạo, một thế mạnh khác của Trung tâm là thực hiện các dịch vụ tư vấn về xây dựng hệ thống quản lý chất lượng như ISO/IEC 17025:2005, ISO 9001:2008,…, tổ chức các chương trình TNTT và  kiểm tra và hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm với đội ngũ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm.


Kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC/MS,LC/MS/MS) – Ứng dụng vào phân tích thủy hải sản, thực phẩm, dược phẩm và môi trường

Từ ngày 24/10/2016 đến ngày 28/10/2016

ĐỊA ĐIỂM:

163 Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 

HỌC PHÍ 3,500,000VNĐ

NỘI DUNG

  1. Phần lý thuyết:
    1. Thiết bị sắc ký lỏng ghép khối phổ :

 – Bộ tạo ion và các kỹ thuật tạo ion:

            +  ESI 

+ APCI, APPI                                  

            + Những tiến bộ trong bộ tạo ion để làm tăng hiệu suất ion hóa (Agilent, Thermo,Shimadzu,Applied Biosystems, Waters)

– Bộ phân tích ion:                       

            + Một tứ cực

            +Ba tứ cực

            + Bẫy ion

            + TOF, Q - TOF

            + Những tiến bộ trong bộ phân tích ion (Agilent, Shimadzu Thermo, Applied Biosystems, Waters)

– Bộ dò ion.

– Các hệ thiết bị : LC/MS, LC/MS/MS, LC/MSn,, Q-TOF, Q-TRAP, ORBITRAP

+ Các kỹ thuật sử dụng trong phân tích bằng sắc ký lỏng ghép khối phổ :

                             – Full MS, SIM MS.

                             – Full MS/MS.

                             – SRM, H-SRM, MSn.

                                      – Ảnh hưởng nền trong sự tạo ion – Cách ước tính ảnh hưởng nền

                             – Phân tích hợp chất target va non – target bằng LC/MS - QTOF

                             – Một số sự cố kỹ thuật: Nguyên nhân _ Cách khắc phục

     + Một số ứng dụng cụ thể

Kỹ thuật chuẩn bị mẫu : Các kỹ thuật chuẩn bị mẫu thông dụng hiện nay, chú trọng đến các loại cột SPE mới. Bộ Quechers trong phân tích thuốc bảo vệ thực vật và mở rộng ra một số hóa chất khác

  1. 2. Phần thực hành:
    1. Thực hành trên máy sắc ký lỏng ghép khối phổ.
    2. Các bài thực hành :

        + Các thông số vận hành cơ bản trên thiết bị sắc ký lỏng ghép khối phổ.

               + Phân tích dư lượng kháng sinh trong thủy hải sản.

 + Phân tích dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm, phân tích tân dược trong đông dược.