• (028) 22324268 - 0908705811
  • kimthuyedc@gmail.com

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO


Ước lượng độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn các thiết bị đo lường phòng thí nghiệm

Dự kiến 10/2018

ĐỊA ĐIỂM: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

HỌC PHÍ 3,500,000VNĐ

NỘI DUNG