• (028) 3620 4678 - (028) 2232 4268
  • kinhdoanh@edchcm.com

Thử nghiệm thành thạo

Thông báo chương trình thuốc BVTV lần 2/2018

Ban Thử nghiệm thành thạo trực thuộc Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB – PT) (được giới thiệu trên Website của văn phòng công nhận chất lượng BoA) thường xuyên tổ chức các chương trình TNTT giúp các PTN tự xem xét, đánh giá năng lực, độ chính xác, độ tin cậy của các kết quả thử nghiệm của Phòng, đồng thời giúp đánh giá kỹ năng và tay nghề của kiểm nghiệm viên.

Tải thông báo đính kèm.

Việc thường xuyên tham gia các chương trình TNTT đáp ứng các yêu cầu của hệ thống quản lý PTN theo ISO/IEC 17025-2005 và văn bản Chính sách về thử nghiệm thành thạo/ so sánh liên phòng (Mã số APL 03, ban hành vào 03/2016 của Văn phòng Công nhận Chất lượng BoA, Hệ thống công nhận PTN Việt Nam VILAS).

Ban TNTT VINALAB – PT đã tổ chức thành công các chương trình TNTT trong 9 năm qua (năm 2010 - 2018) đúng yêu cầu về quy trình và kỹ thuật theo ISO 17043 (General Requirements for Proficiency Testing).

Ban VINALAB - PT xin thông báo chương trình TNTT thuốc BVTV lần 2/2018

1. Nội dung chương trình:

CHƯƠNG TRÌNH HÀM LƯỢNG HOẠT CHẤT (tháng 09-12/2018)

STT

MÃ PT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Phí tham gia (VNĐ)

1

VPT.1.5.18.254

Phân tích hàm lượng hoạt chất Atrazine trong thuốc bảo vệ thực vật

Atrazine

- Nhận đăng kí đến: 15/09/2018

- Gửi mẫu: 09/2018

- 2.000.000 VNĐ cho 1 chỉ tiêu đầu tiên;

- 8 chỉ tiêu tiếp theo: mỗi chỉ tiêu thêm 1.000.000 VNĐ/ chỉ tiêu;
- Từ 9 chỉ tiêu trở lên: 10.000.000 VNĐ cho tất cả các chỉ tiêu đăng kí tham gia;

- Giảm 10% tổng chi phí tham dự đối với những phòng thử nghiệm đã tham gia từ 1 đến 4 chỉ tiêu hàm lượng hoạt chất của chương trình TNTT thuốc bảo vệ thực vật lần 1 năm 2018;

- Giảm 20% tổng chi phí tham dự đối với những phòng thử nghiệm đã tham gia từ 5 đến 9 chỉ tiêu hàm lượng hoạt chất của chương trình TNTT thuốc bảo vệ thực vật lần 1 năm 2018;

- Giảm 40% tổng chi phí tham dự đối với những phòng thử nghiệm đã tham gia từ 10 chỉ tiêu hàm lượng hoạt chất trở lên của chương trình TNTT thuốc bảo vệ thực vật lần 1 năm 2018.

2

VPT.1.5.18.255

Phân tích hàm lượng hoạt chất Chlorfenapyr trong thuốc bảo vệ thực vật

Chlorfenapyr

- Nhận đăng kí đến: 15/09/2018

- Gửi mẫu: 09/2018

3

VPT.1.5.18.256

Phân tích hàm lượng hoạt chất Cymoxanil trong thuốc bảo vệ thực vật

Cymoxanil

- Nhận đăng kí đến: 15/09/2018

- Gửi mẫu: 09/2018

4

VPT.1.5.18.257

Phân tích hàm lượng hoạt chất Pretilachlor trong thuốc bảo vệ thực vật

Pretilachlor

- Nhận đăng kí đến: 15/09/2018

- Gửi mẫu: 09/2018

5

VPT.1.5.18.258

Phân tích hàm lượng hoạt chất Propanil trong thuốc bảo vệ thực vật

Propanil

- Nhận đăng kí đến: 15/09/2018

- Gửi mẫu: 09/2018

6

VPT.1.5.18.259

Phân tích hàm lượng hoạt chất Dinotefuran trong thuốc bảo vệ thực vật

Dinotefuran

- Nhận đăng kí đến: 15/10/2018

- Gửi mẫu: 10/2018

7

VPT.1.5.18.260

Phân tích hàm lượng hoạt chất Fenobucarb trong thuốc bảo vệ thực vật

Fenobucarb

- Nhận đăng kí đến: 15/10/2018

- Gửi mẫu: 10/2018

8

VPT.1.5.18.261

Phân tích hàm lượng hoạt chất Fenoxanil trong thuốc bảo vệ thực vật

Fenoxanil

- Nhận đăng kí đến: 15/10/2018

- Gửi mẫu: 10/2018

9

VPT.1.5.18.262

Phân tích hàm lượng hoạt chất Fenvalerate trong thuốc bảo vệ thực vật

Fenvalerate

- Nhận đăng kí đến: 15/10/2018

- Gửi mẫu: 10/2018

10

VPT.1.5.18.263

Phân tích hàm lượng hoạt chất Isoprothiolane trong thuốc bảo vệ thực vật

Isoprothiolane

- Nhận đăng kí đến: 15/10/2018

- Gửi mẫu: 10/2018

11

VPT.1.5.18.264

Phân tích hàm lượng hoạt chất Kasugamycin trong thuốc bảo vệ thực vật

Kasugamycin

- Nhận đăng kí đến: 15/11/2018

- Gửi mẫu: 11/2018

12

VPT.1.5.18.265

Phân tích hàm lượng hoạt chất Lambda Cyhalothrin trong thuốc bảo vệ thực vật

Lambda Cyhalothrin

- Nhận đăng kí đến: 15/11/2018

- Gửi mẫu: 11/2018

13

VPT.1.5.18.266

Phân tích hàm lượng hoạt chất Metaldehyde trong thuốc bảo vệ thực vật

Metaldehyde

- Nhận đăng kí đến: 15/11/2018

- Gửi mẫu: 11/2018

14

VPT.1.5.18.267

Phân tích hàm lượng hoạt chất Nitenpyram trong thuốc bảo vệ thực vật

Nitenpyram

- Nhận đăng kí đến: 15/11/2018

- Gửi mẫu: 11/2018

15

VPT.1.5.18.268

Phân tích hàm lượng hoạt chất Profenofos trong thuốc bảo vệ thực vật

Profenofos

- Nhận đăng kí đến: 15/11/2018

- Gửi mẫu: 11/2018

16

VPT.1.5.18.269

Phân tích hàm lượng hoạt chất Pymetrozine trong thuốc bảo vệ thực vật

Pymetrozine

- Nhận đăng kí đến: 15/12/2018

- Gửi mẫu: 12/2018

17

VPT.1.5.18.270

Phân tích hàm lượng hoạt chất Pyrazosulfuron Ethyl trong thuốc bảo vệ thực vật

Pyrazosulfuron Ethyl

- Nhận đăng kí đến: 15/12/2018

- Gửi mẫu: 12/2018

18

VPT.1.5.18.271

Phân tích hàm lượng hoạt chất Quinclorac trong thuốc bảo vệ thực vật

Quinclorac

- Nhận đăng kí đến: 15/12/2018

- Gửi mẫu: 12/2018

19

VPT.1.5.18.273

Phân tích hàm lượng hoạt chất Thiamethoxam trong thuốc bảo vệ thực vật

Thiamethoxam

- Nhận đăng kí đến: 15/12/2018

- Gửi mẫu: 12/2018

+ Hướng dẫn của tổ chức pt:a (proficiency testing Australia)Thời hạn nhận đăng ký đến 17/08/2018. BTC gửi mẫu cho các PTN đăng ký: tuần thứ 4 tháng 08/2018. Sau thời hạn đăng ký, quí khách vui lòng liên hệ qua số điện thoại (028) 3510 6995 hoặc số di động  098 397 1128.
3.Thời gian:

4. Quy trình tổ chức chương trình TNTT:

-   Tuân thủ các yêu cầu cho chương trình TNTT của ISO/IEC 17043:2010:  General requirements for proficiency testing (Những yêu cầu chung cho chương trình TNTT).

-  Xử lý và đánh giá kết quả theo :

+ ISO 13528:2005 : Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons (Phương pháp thống kê sử dụng trong chương trình TNTT bằng so sánh liên phòng).

5. Bảo mật: Ban tổ chức cấp mã số riêng cho từng Phòng thí nghiệm.

6. Thanh toán:

-   Đề nghị thanh toán phí tham gia trước khi nhận báo cáo kết quả.

-   Phí tham gia chương trình TNTT có thể thanh toán bằng cách:

+ Trả tiền mặt : tại văn phòng VINALAB – PT (340/6 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM)

+ Chuyển khoản vào tài khoản : 0371000429636 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) – Chi nhánh Tân Định, TP. HCM.

Đơn vị thụ hưởng: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẮC KÝ

(đề nghị ghi rõ: Phí Thử nghiệm thành thạo, Mã số hóa đơn, Tên đơn vị thanh toán để tiện theo dõi).

-   Ghi chú: Đối với các PTN là thành viên của Vinalab thì được giảm 10% phí tham gia.

7. Đăng ký tham gia: Theo mẫu đính kèm (gửi bằng fax, email hoặc bưu điện).

            -   Địa chỉ liên hệ: VINALAB–PT (340/6 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM)

            -   ĐT:  (028) 3510 6995 / 098 397 1128 (Trần Thị Kim Thùy)          Fax: (028) 3510 6993

            -   Email: kimthuy@edchcm.com;  vinalabpt1@vinalab.org.vn

            -   Web: www.edchcm.com / www.vinalab.org.vn                       

Trân trọng kính chào!                                   

Phó Giám đốc EDC

Vũ Văn Bình

TIN KHÁC

Thông báo chương trình TNTT tháng 07/2021

Thông báo chương trình TNTT tháng 07/2021

08/06/2021 09:38:49 Thử nghiệm thành thạo bởi Trần Thị Kim Thùy

Ban Thử nghiệm thành thạo trực thuộc Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB – PT)
ủy quyền EDC-HCM tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo.

Việc thường xuyên tham gia các chương trình TNTT đáp ứng các yêu cầu của hệ thố..

Chi tiết

Thông báo chương trình TNTT tháng 06/2021

Thông báo chương trình TNTT tháng 06/2021

07/05/2021 15:19:54 Thử nghiệm thành thạo bởi Trần Thị Kim Thùy

Ban Thử nghiệm thành thạo trực thuộc Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB – PT)
ủy quyền EDC-HCM tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo.

Việc thường xuyên tham gia các chương trình TNTT đáp ứng các yêu cầu của hệ thố..

Chi tiết

Thông báo TNTT hiệu chuẩn năm 2021

Thông báo TNTT hiệu chuẩn năm 2021

26/04/2021 14:57:34 Thử nghiệm thành thạo bởi Trần Thị Kim Thùy

Ban Thử nghiệm thành thạo trực thuộc Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB – PT)
ủy quyền EDC-HCM tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo.

Việc thường xuyên tham gia các chương trình TNTT đáp ứng các yêu cầu của hệ thố..

Chi tiết

Thông báo chương trình TNTT tháng 05/2021

Thông báo chương trình TNTT tháng 05/2021

08/04/2021 11:11:48 Thử nghiệm thành thạo bởi Trần Thị Kim Thùy

Ban Thử nghiệm thành thạo trực thuộc Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB – PT)
ủy quyền EDC-HCM tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo.

Việc thường xuyên tham gia các chương trình TNTT đáp ứng các yêu cầu của hệ thố..

Chi tiết

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

22/03/2021 13:50:55 Câu hỏi thường gặp bởi ADMIN

Bạn có thể thanh toán trực tiếp tại EDC với thông tin như sau:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẮC KÝ (EDC-HCM)

Địa chỉ: 340/6 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, HCM

..

Chi tiết

Thông báo chương trình TNTT tháng 04/2021

Thông báo chương trình TNTT tháng 04/2021

04/03/2021 13:52:45 Thử nghiệm thành thạo bởi Trần Thị Kim Thùy

Ban Thử nghiệm thành thạo trực thuộc Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB – PT)
ủy quyền EDC-HCM tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo.

Việc thường xuyên tham gia các chương trình TNTT đáp ứng các yêu cầu của hệ thố..

Chi tiết

Thông báo chương trình TNTT tháng 03/2021

Thông báo chương trình TNTT tháng 03/2021

04/02/2021 10:42:28 Thử nghiệm thành thạo bởi Trần Thị Kim Thùy

Ban Thử nghiệm thành thạo trực thuộc Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB – PT)
ủy quyền EDC-HCM tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo.

Việc thường xuyên tham gia các chương trình TNTT đáp ứng các yêu cầu của hệ thố..

Chi tiết

Thông báo chương trình TNTT tháng 01/2021

Thông báo chương trình TNTT tháng 01/2021

08/12/2020 14:20:49 Thử nghiệm thành thạo bởi Trần Thị Kim Thùy

Ban Thử nghiệm thành thạo trực thuộc Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB – PT)
ủy quyền EDC-HCM tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo.

Việc thường xuyên tham gia các chương trình TNTT đáp ứng các yêu cầu của hệ thố..

Chi tiết

Thông báo kế hoạch chương trình TNTT năm 2021

Thông báo kế hoạch chương trình TNTT năm 2021

19/11/2020 15:12:46 Thử nghiệm thành thạo bởi Trần Thị Kim Thùy

Ban Thử nghiệm thành thạo trực thuộc Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB – PT)
ủy quyền EDC-HCM tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo.

Việc thường xuyên tham gia các chương trình TNTT đáp ứng các yêu cầu của hệ thố..

Chi tiết

Thông báo chương trình TNTT tháng 12/2020

Thông báo chương trình TNTT tháng 12/2020

11/11/2020 15:08:44 Thử nghiệm thành thạo bởi Trần Thị Kim Thùy

Ban Thử nghiệm thành thạo trực thuộc Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB – PT)
ủy quyền EDC-HCM tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo.

Việc thường xuyên tham gia các chương trình TNTT đáp ứng các yêu cầu của hệ thố..

Chi tiết

Thông báo chương trình TNTT tháng 11/2020

Thông báo chương trình TNTT tháng 11/2020

13/10/2020 10:16:48 Thử nghiệm thành thạo bởi Trần Thị Kim Thùy

Ban Thử nghiệm thành thạo trực thuộc Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB – PT)
ủy quyền EDC-HCM tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo.

Việc thường xuyên tham gia các chương trình TNTT đáp ứng các yêu cầu của hệ thố..

Chi tiết

Thông báo chương trình TNTT tháng 10/2020

Thông báo chương trình TNTT tháng 10/2020

14/09/2020 15:11:28 Thử nghiệm thành thạo bởi Trần Thị Kim Thùy

Ban Thử nghiệm thành thạo trực thuộc Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB – PT)
ủy quyền EDC-HCM tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo.

Việc thường xuyên tham gia các chương trình TNTT đáp ứng các yêu cầu của hệ thố..

Chi tiết

Thông báo chương trình TNTT tháng 09/2020

Thông báo chương trình TNTT tháng 09/2020

12/08/2020 09:42:07 Thử nghiệm thành thạo bởi Trần Thị Kim Thùy

Ban Thử nghiệm thành thạo trực thuộc Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB – PT)
ủy quyền EDC-HCM tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo.

Việc thường xuyên tham gia các chương trình TNTT đáp ứng các yêu cầu của hệ thố..

Chi tiết

Thông báo chương trình TNTT tháng 08/2020

Thông báo chương trình TNTT tháng 08/2020

15/07/2020 09:21:18 Thử nghiệm thành thạo bởi Trần Thị Kim Thùy

Ban Thử nghiệm thành thạo trực thuộc Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB – PT)
ủy quyền EDC-HCM tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo.

Việc thường xuyên tham gia các chương trình TNTT đáp ứng các yêu cầu của hệ thố..

Chi tiết

Thông báo chương trình TNTT tháng 07/2020

Thông báo chương trình TNTT tháng 07/2020

10/06/2020 09:49:23 Thử nghiệm thành thạo bởi Trần Thị Kim Thùy

Ban Thử nghiệm thành thạo trực thuộc Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB – PT)
ủy quyền EDC-HCM tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo.

Việc thường xuyên tham gia các chương trình TNTT đáp ứng các yêu cầu của hệ thố..

Chi tiết

Thông báo kế hoạch chương trình TNTT năm 2020

Thông báo kế hoạch chương trình TNTT năm 2020

15/05/2020 15:26:16 Thử nghiệm thành thạo bởi Trần Thị Kim Thùy

Ban Thử nghiệm thành thạo trực thuộc Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB – PT)
ủy quyền EDC-HCM tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo.

Việc thường xuyên tham gia các chương trình TNTT đáp ứng các yêu cầu của hệ thố..

Chi tiết

Thông báo chương trình TNTT tháng 06/2020

Thông báo chương trình TNTT tháng 06/2020

07/05/2020 10:50:07 Thử nghiệm thành thạo bởi Trần Thị Kim Thùy

Ban Thử nghiệm thành thạo trực thuộc Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB – PT)
ủy quyền EDC-HCM tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo.

Việc thường xuyên tham gia các chương trình TNTT đáp ứng các yêu cầu của hệ thố..

Chi tiết

Thông báo chương trình TNTT tháng 05/2020

Thông báo chương trình TNTT tháng 05/2020

14/04/2020 08:50:47 Thử nghiệm thành thạo bởi Trần Thị Kim Thùy

Ban Thử nghiệm thành thạo trực thuộc Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB – PT)
ủy quyền EDC-HCM tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo.

Việc thường xuyên tham gia các chương trình TNTT đáp ứng các yêu cầu của hệ thố..

Chi tiết

Thông báo chương trình TNTT tháng 04/2020

Thông báo chương trình TNTT tháng 04/2020

06/03/2020 09:34:19 Thử nghiệm thành thạo bởi Trần Thị Kim Thùy

Ban Thử nghiệm thành thạo trực thuộc Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB – PT)
ủy quyền EDC-HCM tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo.

Việc thường xuyên tham gia các chương trình TNTT đáp ứng các yêu cầu của hệ thố..

Chi tiết

Thông báo chương trình TNTT tháng 03/2020

Thông báo chương trình TNTT tháng 03/2020

12/02/2020 11:06:13 Thử nghiệm thành thạo bởi Trần Thị Kim Thùy

Ban Thử nghiệm thành thạo trực thuộc Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB – PT)
ủy quyền EDC-HCM tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo.

Việc thường xuyên tham gia các chương trình TNTT đáp ứng các yêu cầu của hệ thố..

Chi tiết