• (028) 3620 4678 - (028) 2232 4268
  • kinhdoanh@edchcm.com

Bản tin EDC

02/2019
12/2018
Thông báo nghỉ tết dương lịch 2019
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẮC KÝ EDC xin trân trọng thông báo lịch nghỉ tết Dương lịch 2019 từ ngày 30/12/2018 đến hết ngày 01/01/2019. Ngày thứ tư 02/01/2019, EDC làm việc lại bình thường. ...
09/2018
07/2018
06/2018
01/2018
Thông báo nghỉ tết dương lịch 2018
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẮC KÝ EDC xin trân trọng thông báo lịch nghỉ tết Dương lịch 2018 từ ngày 31/12/2017 đến hết ngày 01/01/2018. Ngày thứ ba 02/01/2018, EDC làm việc lại bình thường. ...