• (028) 3620 4678 - (028) 2232 4268
  • kinhdoanh@edchcm.com

Câu hỏi thường gặp

03/2021
Phương thức thanh toán
Bạn có thể thanh toán trực tiếp tại EDC với thông tin như sau: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẮC KÝ (EDC-HCM) Địa chỉ: 340/6 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, HCM ...
01/2018