• (028) 22324268 - 0908705811
  • kimthuyedc@gmail.com

Câu hỏi thường gặp

08/2018
Phương thức thanh toán
Bạn có thể thanh toán trực tiếp tại EDC với thông tin như sau: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẮC KÝ (EDC-HCM) Địa chỉ: 340/6 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, HCM ...
01/2018